ภาพสุดประทับใจ สมเด็จพระบรมราชินี ทรงคุกเข่าเฝ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อย่างอ่อนน้อม แม้ยศจะสูงกว่า

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 ธันวามคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 พร้อมด้วยพระราชินี เสด็จเป็นองค์ประธานจุดเทียมมหามงคล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงคุกเข่าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อย่างอ่อนน้อม นับเป็นภาพประทับใจอย่างหาที่สุดมิได้

โพสต์ดังกล่าว

ภาพดังกล่าว

ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน