มีเฮ 3 กลุ่ม รอรับเงินได้เลย ภายใน 9 ธ.ค. 63 นี้

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากจะได้รับเงินอุดหนุนจากภาคส่วนรัฐบาล ทั้งหมด 3 กลุ่มหลัก โดย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์คลิปวิดีโอระบุว่า เงินเข้า 3 กลุ่ม วันพุธที่ 9 ธ.ค.63 กดเงินสดได้เลย เงินผู้สูงอายุ เงินผู้พิ การ เงินอุดหนุนเด็ ก

ได้แก่ 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 – 1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ ยังจ่ายในอัตราเท่าเดิมยังไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใด

อายุ 60 -69 ปี 600 บาท

70-79 ปี 700 บาท

80-89 ปี 800 บาท

90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท


ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

2.เบี้ยผู้พิการ 800 – 1,000 บาท แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1.ผู้พิ การทั่วไป 800 บาท

2.อายุต่ำกว่า 18 ปี 1,000 บาท

3.มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาท


รัฐบาลยังคงอัดเงินช่วยเหลือประชาชนทุกส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อผ่านพ้นช่วงเศรษฐกิจซบเซา

3.เงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท


เงินอุดหนุนเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทย

ทั้งนี้ 3 กลุ่ม วันพุธที่ 9 ธ.ค.63 คือ เงินผู้สูงอายุ เงินผู้พิ การ เงินอุดหนุนเด็ ก เตรียมกดเงินสดได้เลย

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์