ยังเดินทางข้ามจังหวัดได้ ไม่มีกักตัว สธ.ย้ำป้องกัน ดูแลตนเองให้ดี

กระแสข่าวถูกพูดถึงเป็นวงกว้างไม่นานมานี้เมื่อเวลา 15.15 น. วันที่ 31 ธ.ค.2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโร ค นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโร คติดต่อทั่วไป รักษาการรอง อธิบดีกรมควบคุมโร ค แถลงสถานการณ์และความคืบหน้าผู้ติดCV-19 ในประเทศไทยโดย

โดย นพ.โอภาส ได้ตอบข้อซักถามถึงกรณี ในต่างประเทศมีการเริ่มฉีดวั คซีนป้องกัน CV-19ไปแล้วแต่หลังจากนั้นยังคงมีการตรวจพบCV-19 ในคนที่ได้รับวั คซีนนั้น ว่า หลักการของวั คซีนคือการนำเชื้ อก่อโร คนั้นๆ ไปทำให้อ่อนแรงหรือตาย หรือเอาชิ้นส่วนเ ชื้ อโร คไปฉีดให้กับคนที่ยังไม่ป่ วย เพื่อให้ร่างกายเขาสร้างภูมิขึ้นมาต้านทาน

เวลาได้รับเ ชื้ อเข้าไปจริงก็จะไม่ป่ วย ดังนั้นจะเห็นว่าเมื่อฉีดวั คซีนเข้าไปจะต้องอาศัยกระบวนการร่างกายสร้างภูมิต่อต้านขึ้นมาโดยใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ และวั คซีนบางชนิดต้องมีการฉีดกระตุ้นเข็มที่สองกว่าจะได้ผลเต็มที่ จึงไม่ได้แปลว่าเมื่อฉีดแล้วสามารถป้องกันได้ในทันทีต้องใช้เวลาประมาณ2-4สัปดาห์ภูมิจึงจะเริ่มขึ้น

ดังนั้นในรายที่เป็นข่าวในต่างประเทศว่าหลังจากฉีดแล้วประมาณ8วันตรวจพบการติดCV-19 นั่นแปลว่าเขาได้รับเ ชื้อหลังจากฉีดวั คซีนไปแล้ว 2-3 วัน หรือได้รับเ ชื้อก่อนหน้านี้ทำให้ภูมิคุ้มกันที่ได้รับยังไม่ทำงาน จึงมีการติด ขอให้เป็นข้อมูลกับประชาชนได้ทราบ

และถึงแม้ว่าฉีดวั คซีนแล้วก็ควรต้องทำตามมาตรการต่างๆต่อไป เพราะประสิทธิภาพของวั คซีนที่ได้มีประกาศออกมาบางชนิดก็ 90% บางชนิด 70% บางชนิด 95% เพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ได้ป้องกันการติดได้ทั้งหมด 100% ดังนั้นวั คซี นที่ดีที่สุดที่เรามีอยู่คือการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ

ผู้สื่อข่าวถามถึงการเดินทางข้ามจังหวัดขณะนี้ สามารถทำได้หรือไม่ หรือจะต้องมีการกักตัวไว้ในพื้นที่สีแดงหรือสีส้มประชาชนต้องปฎิบัติตัวอย่างไร นพ.โอภาส กล่ าวว่า การเดินทางข้ามจังหวัด สิ่งที่ห้ ามคือแรงงานต่างด้าว ที่ห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ แต่สำหรับพี่น้องประชาชนคนไทย สามารถเดินทางไปยังข้ามจังหวัดได้

แต่กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการ CV-19 ขอความร่วมมือ งดเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อลดการแพร่กระจาย แต่ในทางปฏิบัติท่านสามารถเดินทางไปในต่างจังหวัดได้ ไม่มีการกั กตัวเพียงแต่ขอความร่วมมือ เวลาเดินทางไปไหนให้สวมหน้ากากอนามัย 100% และเว้นระยะห่าง แต่ในบางจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะเห็นเป็นความเสี่ ยงอาจจะประกาศเพิ่มเติมจากศบค.

หรือ จากคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขได้ ซึ่งจากที่ตนดูก็ไม่ได้มีการห้ามหรือมีการกักตัว 14 วัน ที่มากมายแต่อย่างใด ดังนั้นโดยภาพรวมเดินทางข้ามจังหวัดได้ยังไม่มีการกั กตัว และขอให้เดินทางโดยรถส่วนตัวจะเป็นการดียิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวถามถึง มาตรการต่างๆที่ออกมาเพื่อช่วยควบคุมป้ องกันโ รค ได้ผลจริงหรือไม่ เพราะขณะนี้ประชาชนเห็นในตลาดบางแห่งการ์ดตก ผู้จำหน่าย อาหารบางคนสวมหน้ากากอยู่ใต้คาง หรือสัมผัสเงินทอนแล้วมาจับอาหารโดยไม่มีเครื่องมือคีบ แล้วมาตรการที่ออกมาจะได้ผลจริงหรือ

นพ.โสภณ กล่ าวว่า มาตรการป้องกัน CV-19 มีคำแนะนำหลักเน้นเรื่องการป้องกันการแพร่ระหว่างบุคคล ซึ่งในหลายพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงและพบการติดCV-19 รอบนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน ซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงมากกว่าคนวัยอื่น ดังนั้นในระยะแรกของการติดมักจะไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย

ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นต้องทำในภาพรวมคือ ถ้าใครมีอาการจะต้องแยกตัวไม่ไปในที่สาธารณะเพื่อป้องกันการแพร่ และหากเป็นการติดโดยไม่มีอาการเนื่องจากไม่ทราบ ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน และล้างมือบ่อยๆ เน้นป้องกันส่วนบุคคล และสิ่งที่ต้องทำพร้อมกันคือลดความแออัด หรือลดโอกาสที่เราจะไปแพร่ในสถานที่นอกบ้าน

จึงเป็นที่มาว่า ต้องการให้ทุกคนอยู่กับครอบครัวเป็นหลักในช่วงนี้ ไม่ไปพบปะสังสรรค์กับคนหมู่มาก งดรวมกลุ่มคน การไปตลาดถือเป็นความจำเป็น แต่อาจจะลดความเสี่ ยงโดยการลดความถี่ลง และทุกครั้งที่ไปต้องปฏิบัติตามมาตรการ รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า ที่จะต้องให้บริการขายสินค้า เก็บเงินทอนเงิน ก็ขอให้ล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงสัมผัสสิ่งของที่มีคนสัมผัสร่วมกันมากๆ

เช่น ธนบัตร เหรียญ แล้วไปจับอาหาร ถึงแม้ว่าตัวอาหาร โอกาสที่จะติดหรือมีเชื้ อ ไปอยู่แล้วทำให้เกิดอาการป่ว ยนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะเรายังไม่พบการติด จากการกินอาหาร แต่เพื่อสุขอนามัยที่ดี ขอให้หลีกเลี่ ยงการสัมผัสอาหารโดยตรง ลดโอกาสการปนเปื้อนทางเดินอาหารอื่นๆ

นพ.โอภาส กล่ าวในช่วงท้ายว่า ปี 2563 ที่ผ่านมาเป็นปีที่เราทุกคนไม่ปกติ ย ากลำบากในการดำรงชีวิต กรมควบคุมโ รค กระทรวงสาธารณสุข ต้องขอขอบคุณที่ประชาชนได้ร่วมมือร่วมใจกันปฎิบัติตามคำแนะนำ ซึ่งขณะนี้พบว่าสวมหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นกันเป็น 90% แล้ว และขอให้ดำเนินการต่อเนื่อง ส่วนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้กระทรวงสาธารณสุขขอให้ช่วยลดการเดินทาง

ซึ่งปรากฏว่ามีข้อมูลจากศูนย์ความปลอดภัยทางถนน พบว่าการเดินทางลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญก็ต้องขอขอบคุณ รวมถึงการลดกิจกรรมที่มีคนแออัดในช่วงปีใหม่ ขอให้ทุกคนเค้าต์ดาวน์ที่บ้าน รวมถึงการเดินทางต่างจังหวัด เยี่ยมญาติพี่น้องครอบครัวก็ยังสามารถทำได้

แต่ขอให้น้อยที่สุดและขอให้บันทึกการเดินทางส่วนบุคคลเก็บไว้ นอกจากนี้หากพบเห็นบ่ อน แรงงานต่างด้าวผิ ดก ฎหม าย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา และขอให้ท่องคาถา อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือเช็คชื่อไทยชนะ