ลำไย ไหทองคำ เผย แฟนหนุ่มโดนโกง 20 ล้าน เมื่อช่วงต้นปี

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่าต้องบอกว่า เป็นเรื่อง

ซึ่ง กลายเป็นกระเด็นร้อนขึ้นมาเมื่อหนุ่ม ปุ้ย แอลกอฮ อล์ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ อแ ห่งหนึ่งว่าตนเคยถู กโก งเงินเป็นจำนวนกว่า 20 ล้านบาทเมื่อช่วงต้นปี ที่ผ่านมา

ซึ่งล่าสุดนักร้อ งสาวสุดแซ่บอย่าง ลำไย ไหหท งคำ แฟนส าวของหนุ่มปุ้ยได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่ าวเป็นที่เรียบร้ อยแล้ว

ภาพจาก lamyailion

ภาพจาก lamyailion

โดยสาวลำ ไยได้ กล่าว ว่า ตลอดเวลาที่คบกัน ไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนจ นกระทั่งเปิดตั วว่าคบหากัน  หนุ่มปุ้ยก็ได้เล่ าให้ฟัง

จึงทราบมาว่าเป็นรุ่ นพี่ร่วมธุรกิจรา ยหนึ่ง ที่นำ เงินบริษัทไปกู้ห นี้ โดยที่หนุ่มปุ้ยนั้นไม่ทร าบมาก่อน จนกล ายเป็นเงินรวม 20 กว่าล้ านบาท

แต่สุดท้ายเมื่อหนุ่ มปุ้ยทร าบเรื่อ งและได้พูดคุ ยกัน รุ่ นพี่คนดังกล่ าวจึงได้เซ็นยอ มรับหนี้ก้ อนนั้นไว้แต่เพี ยงผู้เดียว

ภาพจาก lamyailion

ภาพจาก lamyailion

สา วลำไยได้กล่าวต่ออีกว่า ช่วงที่แฟ นหนุ่มเล่ าให้ฟังก็เป็นช่ว งที่เคลียร์ทุกอย่างเสร็จเรีย บร้อยแล้ว

ซึ่งตนก็ได้ให้กำลั ง ใจไป เพราะเรื่ องมันผ่านมาแล้วและควรที่จะเ ริ่มต้นใหม่

ส่วนเรื่องฝ่ายช ายมักจะชอ บเปรียบเทียบความสัมพัน ธ์ของทั้งคู่ว่าเจ้าตัวไม่เหม าะผมกับสา วลำไ ยนั้น สาวลำไยต อบว่า

โลกใบนี้ไม่มีใครต้อยต่ำ ทุกคนมีแข นมีขาเท่ากัน อยู่ที่ว่าใครจะคิ ดอย่างไรม ากกว่า

ภา พจา ก lamyailion

ภา พจ าก lamyailion

และเมื่อถู กถามว่ามีแพ ลนจะแต่งงานไหม เจ้าตัวก็บอกว่ายั งไม่คิดเรื่องนี้

หากฝ่ายชายจะเซ อร์ไพรส์ก็ตอ บแบบขำ ๆว่าอย่าเพิ่งเลย ขอทำงา นก่อน

ซึ่งงานนี้แฟ นๆก็ต้องลุ้ นกันต่อไปว่าทั้งคู่จะมีข่ าวดีให้ได้ทราบกันเมื่ อไหร่ค่ะ