ศบค.ชื้ ไทยพบผู้ติดรายใหม่ 81 คน ยอดสะสม 5,910 ราย สรุปแถลงการณ์ประจำวัน 25 ธ.ค. 63

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก โดยเมื่อเร็วๆนี้ ศบค.รายงานสถานการณ์การติดcvในไทย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 หน้าปัดนาฬิกา 11:00 เวลา 11.00 น.รายใหม่ 81 ราย

ในประเทศ 37 คน

ติดในแรงงานต่างด้าว (คัดกรองเชิงรุก) 35 คน

ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine 9 คน

ยืนยันสะสม 5,910 ราย

รายเพิ่ม 21 ราย สะสม 4,130 ราย

ยังรั กษาใน รพ. 1,713 ราย

ติดเพิ่ม 81 ราย

โปรดระมัดระวั งการเดินทางไปยังพื้นที่หรือจังหวัดที่สุ่มเสี่ ยง และเป็นช่วงที่ประชาชนต้องเฝ้าติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง