ศบศ. อนุมัติ เพิ่มสิทธิพิเศษ โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

มีเรื่องให้ประชาชนได้ยินดีในวันหยุดยาวกันอีกแล้ว เพราะนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ ( ศบศ.) มีมติเห็นชอบให้ ขยายเวลา โครงการเราเที่ยวด้วยกัน อีก 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ ก.พ.-เม.ย.64 รวมทั้งขยายสิทธิจำนวนห้องพักโรงแรมเพิ่มอีก 1 ล้านห้อง จากเดิม 5 ล้านห้องเป็น 6 ล้านห้อง ,ขยายสิทธิจำนวนห้องพักเพิ่มอีก 5 คืนต่อ 1 สิทธิ เพิ่มจาก 10 เป็น 15 คืนต่อ 1 สิทธิ และขยายเวลาการจองห้องพักเป็นระหว่าง 18.00-24.00 น. จากเดิมให้สิ้นสุดการจองช่วง 21.00น.

ทั้งให้เพิ่มประเภทของที่พักเข้ามาอีก 3 แบบ คือ โรงแรมที่ยังไม่มีใบอนุญาตแต่ได้รับการยกเว้นตามประกาศ คสช. และโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และอยู่ในระบบฐานภาษีของกรมสรรพสามิตโดยเฉพาะฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยในส่วนนี้จะต้องหารือในรายละเอียดหลักเกณฑ์ปฏิบัติก่อน

ส่วนคูปองส่วนลดค่าอาหาร ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวนั้น มีการเพิ่มเติมในส่วนของบริการเข้ามาคือ สปา นวด รถเช่า และเรือเช่า ด้วยนอกจากสินค้า ส่วนคูปองส่วนลดตั๋วเครื่องบินนั้น มีการเพิ่มส่วนลด จาก 2,000 บาท เป็นไม่เกิน 3,000 บาท เฉพาะการเดินทางไปยังเมืองหลักที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด ซึ่งประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฏร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงรายเท่านั้น และยังคงต้องซื้อโดยผูกกับการจองห้องพักเช่นเดิม

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการให้ข้าราชการ และลูกจ้างรัฐวิสาหกิจสามารถลาพักผ่อนได้ 2 วัน โดยไม่คิดเป็นวันลาเมื่อใช้สิทธิโครงการเที่ยวด้วยกัน

นายยุทธศักดิ์กล่าวว่าที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้ศุงอายุ เที่ยวไทยวัยเก๋า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ โดยผู้ใช้สิทธิจะต้องอายุ 55 ปีขึ้นไป เดินทางท่องเที่ยวแบบข้ามจังหวัดในวันธรรมดา คือ อาทิตย์-พฤหัสบดี โดยจะต้องซื้อแพคเกจผ่านบริษัทนำเที่ยว ขั้นต่ำ 12,500 บาทต่อคนต่อ และเข้าพักไม่น้อยกว่า 3 วัน 2 คืน

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินส่วนลดผ่านบริษัทนำเที่ยว 40% หรือไม่เกิน 5,000 บาท และสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 3,000 คน ตั้งเป้านักท่องเที่ยวสูงอายุ 1 ล้านคน ในระยะเวลา 3 เดือน คาดว่าจะใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท โดเบื้องต้นจะมีระยะเวลาการดำเนินการ 3 เดือน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ