สงขลาวิกฤต น้ำท่วมจน ผู้ว่าฯ ประกาศพื้นที่แล้ว 3 อำเภอ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.63 ที่ จ.สงขลา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์น้ำท่วมขยายวงกว้างฝนตกต่อเนื่อง น้ำทะเลหนุน ระบายน้ำช้า เส้นทางสัญจรถูกน้ำท่วมหลายจุด พื้นที่ริมทะเลสาบสงขลายังน่ากังวลประกาศเขตประสบภัยพิบัติแล้ว 3 อำเภอ

สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลายังคงขยายวงกว้างเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่อง ท้องฟ้ายังคงมืดครึ้มส่วนเส้นทางสัญจรในพื้นที่ห้าแยกน้ำกระจายตำบลพะวงต่อเนื่องตำบลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังอำเภอหาดใหญ่ในขณะนี้ระดับน้ำท่วมสูง 20 ถึง 50 ซม.

ประชาชนต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังในบางจุดรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ นอกจากนั้นถนนเส้นทางสายหลักเชื่อมระหว่างอำเภอสิงหนคร ไปยัง อำเภอระโนด ก็มีน้ำท่วมผิวจราจร ระดับน้ำสูง 20-60 เซนติเมตร รถเล็กต้องสัญจรบริเวณใกล้เกาะกลางถนน ร้านค้า บ้านเรือนประชาชนริมถนน เริ่มมีน้ำเข้าบ้านเรือน

นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทั้งในพื้นที่อำเภอเมือง พื้นที่ลุ่มต่ำริมทะเลสาบสงขลาในอำเภอสิงหนคร อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธ์และอำเภอระโนด

ฝ่ายปกครองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจสภาพน้ำและอำนวยการช่วยเหลือประชาชน ในแต่ละพื้นที่ โดยพื้นที่ลุ่มริมทะเลสาบสงขลานอกจากมีน้ำท่วมจากฝนตกแล้วยังประสบปัญหาในเรื่องของน้ำในทะเลสาบหนุนสูง ทำให้การระบายน้ำทำได้อย่างช้าๆ ต้องอาศัยเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่

ที่ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ รวมถึงหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

นายจารุวัฒน์ กล่าวว่า ฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้มีน้ำท่วมบางพื้นที่แนวชายฝั่งของจังหวัดสงขลาในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ได้แก่ อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนคร รวมถึงอำเภอเมืองสงขลา จากนั้นจะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ จนกระทั่งเคลื่อนตัวออกไปยังอำเภอนาทวี ทั้งนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะถนน เส้นทางการจราจร ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้

ทางจังหวัดสงขลาได้ระดมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงได้สั่งการให้อำเภอแต่ละอำเภอ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดศูนย์ในการป้องกันดูแลปัญหาด้านอุทกภัยแก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งกำชับให้ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 27 พ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้ นายจารุวัฒน์ ได้ลงนามในประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้ว 3 อำเภอ ได้แก่ บริเวณหมู่ 6 ต.วัดขนุน หมู่ 3, 5, 6 ต.รำแดง หมู่ 4 ต.ปากรอ หมู่ 4 ต.บางเขียด หมู่ 1 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร, ต.คูหาใต้ ต.ท่าชะมวง ต.เขาพระ ต.กำแพงเพชร ต.ควนรู อ.รัตภูมิ และ ต.บางเหรียง ต.รัตภูมิ ต.ห้วยลึก อ.ควนเนียง ทำให้ราษฎรได้รับผลกระทบบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายโดยภัยยังไม่ยุติ เพื่อเร่งรัดให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย