อย.ออกมาพูดแล้ว หลังหนุ่มไฮเตอร์ล้างหน้า

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันนี้ (7 ธันวาคม 2563) ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้แชร์ภาพชายหนุ่มรายหนึ่งเผย เคล็ดลับความหล่อด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวล้างหน้า ถึงแม้เรื่องดังกล่าวจะมีวัตถุประสงค์เพื่อความตลกขบขัน อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยหากผู้บริโภคบางรายรู้เท่าไม่ถึงการณ์นำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้จริงๆ อาจทำให้ได้รับอั นตร ายได้

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาวจัดเป็นวัตถุอั นตรา ยตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ใช้สำหรับการขจัดคราบ ฟอกผ้าขาว มีสารสำคัญ คือ โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium hypochlorite) ซึ่งมีฤ ทธิ์กัดกร่อน

อย.จึงกำหนดให้มีการระบุคำเตือนและความเป็นอั นตร ายไว้อย่างชัดเจนด้วยรูปสัญลักษณ์และข้อความแสดงความเป็นอั นตร ายบนฉลาก การนำไปใช้โดยตรงจะทำให้ผิ วหนั งไห ม้ เกิดการร ะคา ยเคือง ทำให้เกิดผื่นแ พ้ อั กเส บ และหากเข้าตาอาจทำให้ต าอั กเ สบ กระจกต าเป็นแผ ล อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา เช่น ตาติดเชื้ อ และอาจถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้” ภญ.สุภัทรา กล่าว

รองเลขาธิการ อย. กล่าวต่อไปว่า ขอย้ำเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อลอกเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าวโดยเด็ดขาด ควรคิดไตร่ตรองก่อนว่าพฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างหรือไม่ เพราะผลลัพธ์ที่ตามมาอาจนำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพและร่างกายได้