เกษตรกรชาวนาเช็กเลย ธ.ก.ส. ประกาศวันโอนเงินประกันราคาข้าว ครั้งที่ 5 แล้ว

เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าว เตรียมตัวรับเงินอีกก้อนได้เลย หลังจากรัฐบาลได้ออกโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/2564 (รอบที่ 1) และได้โอนเงินงวดแรกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ล่าสุด วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวในช่วงวันที่ 15-29 พฤศจิกายน 2563 งวดที่ 2 บางส่วน และงวด 3-4 ที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชย จำนวน 2.22 ล้านครัวเรือน ตอนนี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีการโอนเงินให้เกษตรกรจำนวน 2.02 ล้านบาทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน งวดที่ 5 จะมีการโอนในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เนื่องจากมีการประชุมอนุเกณฑ์กลาง อ้างอิงประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา และตามกฎ ธ.ก.ส. จะโอนเงินให้หลังจากผ่านไป 3 วันของการประชุม แต่ช่วงนี้ติดวันหยุดราชการ จึงอาจจะได้เงินในสัปดาห์หน้า

สำหรับเงื่อนไขของการจ่ายเงินงวดที่ 5 จะต้องเป็นเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563 มีอัตราการรับประกันดังนี้

– ข้าวเปลือกหอมมะลิ ประกันรายได้ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ได้ส่วนต่างตันละ 2,767 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 38,739 บาท

– ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ประกันรายได้ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ได้ส่วนต่างตันละ 2,273 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 36,369 บาท

– ข้าวเปลือกเจ้า ประกันรายได้ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ได้ส่วนต่างตันละ 810 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 24,302 บาท

– ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ประกันรายได้ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน ได้ส่วนต่างตันละ 920 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 23,006 บาท

– ข้าวเหนียว ประกันรายได้ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ได้ส่วนต่างตันละ 786 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 12,583 บาท