เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเช็กเลย วันนี้เงินเข้า 26,000 บาท

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยว่า เกษตรกรมันสำปะหลัง ที่เก็บเกี่ยวรอบนี้ คือ เกษตรกรที่ระบุวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และคาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยวันนี้จะได้รับเงินประกันราคา ในราคากิโลกรัมละ 0.26 บาท โดยราคาตลาดหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% ขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.24 บาท จึงมีส่วนต่าง 26 สตางค์ ซึ่งจะได้รับสิทธิชดเชยสูงสุดครอบครัวละ 26,000 บาท จากงบประมาณในโครงการ 9,788 ล้านบาท

และมีข่าวดีล่าสุดสำหรับเกษตรกรทั่วประเทศ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมเสนอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2564 โดยมีแนวคิดจะเดินหน้าเพิ่มกำลังซื้อทุกภาคส่วน เพื่อให้มีเงินจับจ่ายใช้สอย โดยประเด็นสำคัญ คือ หากจะเดินหน้าแผนดังกล่าวได้ก็ต้องพักชำระหนี้ให้เกษตรกร รวมไปถึงผู้ประกอบการ SMEs ด้วย ทั้งหมดจะตกผลึกความคิดและนำเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

ภาพดังกล่าว

ภาพจาก ช่อง 7

ภาพจาก ช่อง 7

ขอบคุณ ช่อง 7