เซอร์ไพรส์รัวๆ กกพ. ลดอัตราค่าไฟ(Ft) ให้ประชาชน ปีใหม่นี้

ถือเป็นอีกข่าวที่หลายคนจับตามอง หลังจากโครงการใหม่ๆ ทะยอยออกมาให้เห็นในช่วงปีใหม่นี้ เห็นได้ชัดว่า ภาครัฐช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มคนรากหญ้าอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึง กกพ. ที่จัดโครงการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) ช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. 64 ลงอีก -2.89 สตางค์ต่อหน่วย หรือเรียกเก็บค่า Ft ที่ -15.32 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งลดลงจากเดิมที่เรียกเก็บที่ -12.43 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเหลือ 3.61 บาทต่อหน่วย จากค่าไฟฟ้าเฉลี่ยปัจจุบันที่ 3.63 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในการบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนนั้น


คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)

ลดค่า Ft เดือน ม.ค.-เม.ย. 64

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร จึงพร้อมตอบสนองนโยบายดังกล่าว


กกพ. จัดของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน

ถือเป็นโครงการดีๆ ที่ภาครัฐให้การช่วยเหลือประชาชนโดยต่อเนื่อง รวมไปถึงอัตราค่าไฟฟ้า ที่เรียกว่าเป็นที่ชื่นใจของประชาชนทั่วหน้าเลยทีเดียว