เทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรี ประกาศแล้ว งดจัดงาน Countdown 2021

จากสถานการณ์ล่าสุดของประเทศไทยตอนนี้ ล่าสุดชลบุรีออกมาประกาศงดจัดงานช่วงปีใหม่ โดยทางเพจ อนุวัต จัดให้ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า จังหวัดคุณยังมีงานปีใหม่ไหม ล่าสุดเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ประกาศงดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Countdown 2021

โพสต์ดังกล่าว

การงดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังคงต้องเฝ้าระวังต่อไป ทางเทศบาลเมืองแสนสุข ขอประกาศยกเลิกการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ทั้งนี้เนื่องจากสถานะทางการคลังของเทศบาลเมืองแสนสุข ในปีที่ผ่านมาและในปัจจุบันมีรายได้ลดน้อยลง เทศบาลเมืองแสนสุข จึงได้ยกเลิกโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้โอนงบประมาณโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในโครงการอื่นๆ ที่มีความจำเป็น

เพื่อป้องกันพวกเราช่วยๆกัน

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ อนุวัติ จัดให้