เปิดพื้นที่ ฝุ่นหนา ประชาชนทุกคนควรลดกิจกรรมกลางแจ้ง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอก ว่าดูแลสุขภาพกันด้วย ล่าสุด ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 07.00 น. โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดค่าได้ 15 – 75 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) พบปริมาณฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานและเริ่มมีผลต่อสุขภาพ 11 พื้นที่ (สีส้ม) ประชาชนในพื้นที่ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการกิจกรรมการแจ้ง

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ เกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ และจ. สมุทรสาคร

ภาคเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10 – 37 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 4 – 19 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 14 – 37 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11 – 19 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 3 – 24 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ.ร่วมกับ กทม. ตรวจวัดได้ 15- 75 มคก./ลบ.ม

ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง/ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความ

จำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพ ทย์

โดยท่านสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ AirBKK