เลขทะเบียนรถ ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ จังหวัดพัทลุง

ใกล้จะถึงแล้วสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 2563 หากใครยังไม่รู้จะซื้อเลขอะไร เราก็มีเลขมงคลจากทะเบียนรถมาฝากกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ในหลวง พระราชินี เสด็จลงพื้นที่พัทลุง

เมื่อเวลา 16.24 นาที เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานตรัง ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ จังหวัดตรัง และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง : 9904

เครื่องบินพระที่นั่ง หมายเลข : 11 – 04 – 50

17.14 น. เสด็จพระราชดำเนินถึงยังเทศบาลตําบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

เวลา 18.04 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองจังหวัดพัทลุง บริเวณวัดควนปรง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง