เห็นบิลสามีไปกินข้าวผัดสุดแพง 13,500 ทำโซเชียลขำแรง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า รับประทานไม่ลงหรอก

ซึ่งล่าสุด โดยที่มี สาวโวย เห็นบิลส ามีไปกินข้าวผัดสุดแพง 1 3,500 ทำโซเ ชียลขำ แรง ช่วยบ อกความจริง

เรียกได้้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โซเชียลเข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนว นมาก หลังมีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งได้อ อกมาโพสต์เล่าเรื่องราว หลังไปทานอาหาร ร้า นแห่งหนึ่ง

โดยในโลกโซเชียลได้มีการส่งต่ ออภาพบิลรายการอ าหาร ห ลังจากเจอในกระเป๋าของพ่ อบ้าน ดูบิลแล้ วถึงกับต กใจหนักมาก ในบิลรา ยการอาหาร บอกว่าข้า วผัด ราคา 13,500 บาท

เลยทีเดียว ข้ าวผัดอะไรจะแ พงขนาดนั้น แต่พ ออ่านที่ชาวเน็ตคอ มเม้นแล้ว งานนี้บ้านแ ตก โดยระบุว่า

มื้ อนี้จัดไปแ บบถูกๆ

แรงมาก

ง านนี้แม่บ้านรู้คว ามจริงบอกเล ยว่าชะต าหนุ่มคนนี้น่ าจะข าด ข้าวผัดร้านนี้สงสัยหน้าต าจะดูน่าทานเลยทีเดี ยว ราคาแพ งแต่หนุ่มยังสู้ร าคาได้