แบบฟอร์ม ลงทะเบียนรอบใหม่ ต้นปี 64

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซลเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ยินดีด้วย สำหรับหลายๆท่าน ล่าสุด หลังจากที่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง จะเปิดให้ลงทะเบียน โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ หรือ บัตรคนจน ต้นปี 2564 ซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเงื่อนไข ส่วนสวัสดิการที่เคยได้รับจะเหมือนเดิม แต่จะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้น ตอนนี้อยู่ในขั้นพิจารณาถึงรายละเอียด

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ (ศบศ.) ครั้งที่ 6/2563 มีมติเห็นชอบ มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จำนวน 14 ล้านคน เสนอโดยกระทรวงการคลัง ขยายระยะเวลา เพิ่มจำนวนเงินพิเศษอีกคนละ 500 บาท อีก 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2564) เช่นกัน

ล่าสุดผู้สื่อขข่าวได้นำแบบฟอร์ม สำหรับกรอกข้อมูล พร้อมเงื่อนไขสำหรับผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ  ได้ศึกษาก่อนเปิดลงทะเบียนจริง ดังนี้

เงื่อนไขการลงทะเบียนรอบใหม่

เป็นบุคคลที่มีสัญญาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อไป

ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลาก ธ.ก.ส., พันธบัตรรั ฐบาล และ ตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว จะต้องรวมกันได้ไม่เกิน 100,000 บาท

รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบในการพิจาณา

ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจาณาแต่ถ้ามี 2-3 คัน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล

เลือกเมนู แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรั ฐ

เลือกเมนู  Download ที่อยู่ด้านล่างซ้ายมือ

หลังกรอกเอกสารเสร็จ สามารถนำไปยื่นด้วยตนเอง กับ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง, ธ.ก.ส., ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย