แม่จ๋า วันนี้มีเงินเข้า อย่าลืมไปเช็ก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตาม และต้องบอกว่า ห้ามพลาด กันนะครับ บรรดาคุณแม่ ล่าสุด ทางศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยระบุว่า วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ธนาคารจะโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชี

ทั้งนี้ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนต้องการให้ตร วจส อบที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนฯ ก่อนนะคะ เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากที่มีการจ่ายเงินไปแล้ว สำหรับผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนประจำเดือนธันวาคม 2563 มีดังนี้

ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)

ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 พฤศจิกายน 2563

ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน

จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ

ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร เดือนธันวาคม 2563 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้แล้ว ผ่านเว็บไซต์ : http://csgcheck.dcy.go.th

โพสต์ดังกล่าว ข้อมุลจาก เพจเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด