คืนวันปีใหม่ 2564 ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี เงียบสนิท ถนนโล่งร้านค้าปิดไร้ผู้คน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับบรรย ากาศคืนวันปีใหม่ 2564 ที่ อ.เมืองจันทบุรี เงียบสนิทไร้สีสัน ถนนหนทางตามย่านการค้าใจกลางเมืองไร้ยานพาหนะ วงเวียนตลาดน้ำพุ-ตลาดซุ้ย เงียบถนัดตา หลังพบผู้ติด CV-19 ในจังหวัด 44 ราย ตั้งแต่เวลา 22.30 น. วันที่ 1 ม.ค.64 บรรย ากาศช่วงกลางคืน ในวันเฉลิมฉลองคืนแรกของปี 2564 ภายในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี หลังช่วงที่พบการติด CV-19 ในพื้นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

โดยยอดสะสมผู้ติดรวมแล้ว 44 ราย ทำให้ถนนหลายสายเชื่อมโยงสถานที่สำคัญ รวมไปถึงย่านการค้าย่านชุมชนใจกลางเมือง กลับพบว่าไม่ต่างจากช่วงเคอร์ฟิวที่ผ่านมา โดยเฉพาะย่านการค้าสำคัญ เช่น วงเวียนตลาดน้ำพุ-ตลาดซุ้ย แหล่งขายของกินแหล่งใหญ่ ที่ปกติมักจะมีผู้คนออกมาซื้อหาในช่วงกลางคืน ซึ่งในคืนนี้กลับเงียบไปถนัดตา ร้านค้าส่วนใหญ่ก็ต่างพากันปิดร้าน

ขณะที่ สถานบันเทิง รวมไปถึงร้านอาหารที่เปิดจำหน่ายเครื่องดื่ม ต่างก็พร้อมใจให้ความร่วมมือกับทางจังหวัด หลัง นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี ได้ออกประกาศเร่งด่วน ห้ามบริโภคและห้ามจำหน่ายแอล กอฮอ ล์ทุกประเภท ในร้านอาหาร หรือ ร้านเครื่องดื่ม รวมถึงร้านอาหารภายในโรงแรม รวมถึงปิดสถานบริการสถานประกอบการ

ที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ รวมไปถึงปิดสถานที่เสี่ย งต่อการแพร่กระจายของ CV-19 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.เป็นระยะเวลา 15 วัน ขณะที่ ตามท้องถนนเชื่อมโยงย่านการค้าและชุมชน ไม่พบแม้ผู้คน หรือรถที่วิ่งสัญจรไปมา ซึ่งต่างจากช่วงปีใหม่ของทุกๆ ปี

เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่กระจายขอ CV-19 ซึ่งในเขต อ.เมืองจันทบุรี ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสีส้ม ที่มีผู้ติดเชื้อแล้ว 11 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จนทำให้ นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี ต้องมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์แพร่กระจายแบบวันต่อวัน ในการประกาศเร่งด่วนถึงมาตรการป้องกันและควบคุม

ขณะเดียวกันยังกำชับเจ้าหน้าที่ ตามด่านเฝ้าระวัง 7 วันอันตราย ให้กลับมาบังคับใช้กฎหมาย เรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะใช้ยวดยานพาหนะ รวมไปถึงในพื้นที่สาธารณะ เพราะที่ผ่านมายังมีผู้ที่ปล่อยปละละเลยไม่สนใจอีกจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ