ตื้นตันใจ ในหลวง ทรงรับผู้ว่าฯสมุทรสาคร เป็นคนไ ข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

News

สร้างความตื้นตันใจให้กับครอบครัว วิจิตรแสงศรี หลังจากนายแพ ทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 หรือ ศบค. เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับ นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าฯสมุทรสาคร เป็นคนไ ข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายแพ ทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพ ทย์ศาสตร์ศิริราชพย าบาล

แถลงความคืบหน้าอาการของ ที่พักรักษาตัวโร ค CV-19 ว่า ยังคงที่ไม่ได้แตกต่างจากเมื่อวาน ยังตั้งเป้าไว้ 48 ชั่วโมงหากภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นหวังว่าการตอบสนองต่างๆจะดีขึ้น แต่ยอมรับว่า ภาวะป อดอักเ สบขณะนี้ยังไม่ลดลง ยังคงเฝ้าติดตามอาการ ว่าเนื้อปอ ดถูกทำล ายหรือไม่

โดย 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาที่มีการใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจปรับท่านอนเป็นนอนคว่ำเพื่อให้การทำงานของปอ ดดีขึ้นจนปริมาณออกซิเจนในเลือ ดเพิ่มขึ้น แต่เมื่อลองปรับท่านอนให้ใกล้เคียงของเดิมพบว่าระดับออกชิเจนในเลื อดกลับลดลงอีก จึงต้องปรับเป็นท่านอนเป็นนอนคว่ำ จึงสื่อได้ว่าCV-19

ได้เข้าไปทำอันตร ายกับเนื้ อปอ ดพอสมควร จึงต้องขอเวลาอีก 48 ชั่วโมงในการลองทำแบบนี้อีก ในส่วนของการทำงานอวัยวะต่างๆ ปัสสาวะ ชีพจร

ความดัน อยู่ในระดับปกติดี แต่ต้องให้ยานอนหลับเพื่อไม่ให้ต่อต้า นกับเครื่องช่วยหายใจ ในภาพรวมยังไม่มีภาวะแท รกซ้อนไม่มีอะไรที่ต้องกังวล