บุรีรัมย์ สั่งกักตัว 14 วัน ผู้เดินทางมาจาก 11 จังหวัดต่อไปนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 ม.ค.64 เวลา 17.00 น. นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานกรรมการจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงข่าวเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และมาตรการในการควบคุมป้องกันการแพร่ของ CV-19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ภายหลังจากหลายจังหวัดพบผู้ติด CV-19

ผวจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ถึงแม้ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จะยังไม่พบผู้ติด แต่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ก็ต้องมีการควบคุมป้องกันอย่างเข้มข้น โดยเน้นการตรวจคัดกรอง ค้นหาผู้ติดในเชิงรุก โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ย งควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแด ง จำนวน 11 จังหวัด คือ จังหวัดสมุทรสาคร, ระยอง, ชลบุรี, กรุงเทพฯ, นครปฐม, สมุทรปราการ, ตราด, สมุทรสงคราม, นนทบุรี, ปทุมธานี และจังหวัดจันทบุรี จะต้องผ่านการตรวจและกักตัวหรือ Home Quarantine เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการควบคุมทุกคน

พร้อมยกระดับมาตรการในการควบคุมป้องกันให้เข้มข้นมากขึ้น โดยการสั่งปิดสถานที่เสี่ย งต่อการแพร่เป็นการชั่วคราว รวมทั้งห้ามชุมนุม เพื่อสกัดไม่ให้มีการแพร่กระจายในพื้นที่ เป็นการปกป้องพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงให้ประเทศไทยสามารถเอาชนะ CV-19 ให้ได้โดยเร็ว

ด้านนายวิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 รอบใหม่ ซึ่งขณะนี้พบผู้ติดในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จังหวัดบุรีรัมย์จึงจำเป็นต้องมีการยกระดับการควบคุมป้องกันให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์

ได้ออกประกาศควบคุมผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ย ง 11 จังหวัดที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องผ่านการตรวจ และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน แต่หากผลตรวจแล็ปแล้ว ไม่พบก็สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ แต่หากใครต้องการจะตรวจแบบเร่งด่วนก็สามารถตรวจได้ที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์, สถานีขนส่งผู้โดยสาร, สถานีรถไฟหรือบุรีรัมย์คาสเซิล แต่การตรวจในกรณีเร่งด่วนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองจำนวน 600 บาท

ทั้งนี้ยังได้มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ย งต่อการแพร่เป็นการชั่วคราว อาทิ สนามช นไก่, สนามมวย และการแข่งขันมวย รวมถึงสนามซ้อมหรือสนามที่จัดให้มีกิจกรรมในลักษณะทำนองเดียวกันการแสดงมหรสพ, รถแห่, สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ และห้ามชุมนุมทุกประเภท

คำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มกราคม 2564 เพื่อลดความเสี่ย งการแพร่กระจาย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จะมีโทษตาม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ พ. ศ. 2558 ต้องระวางโท ษจำคุ กไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้ CV-19 กลับมาแพร่กระจายได้อีก