ประชาชนแห่แชร์ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ แด่คนไทย

สร้างความปลาบปลื้มใจให้แก่ประชาชนชาวไทยไม่น้อย เมื่อเฟซบุ๊กเพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยข้อความระบุว่า


ภาพจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ว่า


ภาพจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน ยังความเจริญให้สำเร็จ

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ขอท่านจงสามัคคีพร้อมเพรียงกัน เพื่อยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อเทอญ.


ภาพจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


โพสต์

ที่มา สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช