รอบสุดท้ายแล้ว “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” จากธนาคารออมสิน ลงทะเบียนผ่านแอปฯ MyMo รีบเลยก่อนหมดโอกาส

กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนจำนวนมาก หลังธนาคารออมสินได้เปิดให้ประชาชนทุกอาชีพ สามารถลงทะเบียนกู้ยืนเงิน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” โดยไม่ต้องมีหลักประกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 ระลอก 2 วงเงินสูงสุด รายละ 50,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่น “MyMo” ที่สำคัญธนาคารออมสินซึ่งได้เปิดให้มีการลงทะเบียน รอบสุดท้ายแล้ว ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ตั้งแต่เมื่อเวลา 05.00 น. เป็นต้นมา

ธนาคารออมสิน

เปิดให้กู้ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

วงเงินสูงสุด รายละ  50,000 บาท

โดย “ธนาคารออมสิน” ได้โพสต์เกี่ยวกับความคืบหน้าของ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” หลังประชาชนทุกกลุ่มให้ความสนใจ และเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่ที่เปิดให้ลงทะเบียนกู้ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ตั้งแต่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา และยังคงได้รับความสนใจมากถึงตอนนี้ ทำให้ “ธนาคารออมสิน” ต้องเปิดการลงทะเบียนอีกครั้ง วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 05.00 น. โดย “เนื้อหา” ในโพสต์ดังกล่าวระบุว่า

เรียน คุณลูกค้า

ตามที่ “ธนาคารออมสิน” ได้ออกมาตรการ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ “ลูกค้า” ประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเปิดให้ลงทะเบียนขอกู้ “สินเชื่อ” ผ่านแอปพลิเคชัน “MyMo” ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทุกกลุ่มและมีผู้ยื่นกู้ “สินเชื่อ” เป็นจำนวนมาก

เพื่อให้สามารถใช้บริการผ่านแอปฯ “MyMo” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ธนาคารออมสิน” ขอเปิดให้ลงทะเบียนกู้ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป (หรือจนกว่าวงเงินกู้จะหมด)

สำหรับผู้ที่สนใจขอกู้ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ในครั้งนี้ อย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติ และรายละเอียดต่างๆ ของ “สินเชื่อ”  ข้อมูลที่ควรรู้ และ วิธีลงทะเบียนกู้ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้ “สำหรับผู้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว” กรุณากดรับสิทธิ์ และทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด

เงื่อนไข “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระเกินกู้ สูงสุดไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย 0.35 % ต่อเดือน

ไม่ต้องมีหลักประกัน “สินเชื่อ”

ปลอดการชำระหนี้ 6 งวดแรก

วิธีลงทะเบียนขอกู้ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่านแอปฯ MyMo

ขั้นตอนการลงทะเบียนของ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เบื้องต้น สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ (ขั้นตอนการลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” อาจมีการเปลี่ยนแปลงในการลงทะเบียนแต่ละรอบ)

1. เข้าแอปฯ MyMo บนมือถือ เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” และกดปุ่ม สมัคร

2. กรอกเลขหลัง “บัตรประชาชน” ให้ถูกต้อง และกดถัดไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร “สินเชื่อ” ตรวจสอบ และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

3. หน้าจอจะแสดงวงเงิน “สินเชื่อ” สูงสุดที่สามารถขอกู้ได้ จากนั้นให้เลือกจำนวนเงินกู้ “สินเชื่อ” ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กด ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ

4. หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆกด “ยอมรับ” และเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความ “ยินยอม” ในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า จากนั้นกด “ยินยอม” และกด “ยืนยัน” รายการ

5. กดรับรหัส (โอทีพี) เมื่อระบบส่ง “รหัส” ในการลงทะเบียนมาแล้วมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้กรอกรหัส (โอทีพี) และกด “ยืนยัน” รายการ อีกครั้ง

6. จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการ “ยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล” สามารถ Save เก็บไว้ได้ และเป็นอัน เสร็จสิ้น รายการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” จากธนาคารออมสิน ได้ที่หมายเลข Call Center 1115