สายเปย์ ควักเงิน 3 ล้านบาท ซื้อทองแจกลูกค้าเป็นของขวัญปีใหม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่ างติ ดตาม โดย เป็นเสียงเดียวว่า ดีมากครับ

เรียกได้ว่า เป็นแม่ค้ าออนไลน์ที่เป็นถถึงเน็ตไอดอลเลยทีเดียว  หรับ พิม รี่พาย หรือ พิมพ์พรรณ สรัลรัชญ์

ต้องบอกเลยว่า เธ อคนนี้เ ป็นแม่ค้าออนไลน์ สายบุ ญตัวจริง โดยตั วเธอนั้น นอกจากจะไลฟ์สด ข ายของแล้ว

ยังปันผลกำไรมาช่วยเหลื อคนยากไร้ให้ได้เห็ นกันอยู่เส มอเลยทีเดียว

พิมรี่พายกับลูกๆและคุณแม่

ล่าสุด วันที่ 4 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา พิมรี่พ าย ได้คื นกำไรให้กับลูกค้า โดยการตอ บแทนลูกค้ าที่มีพระคุณ

ถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีพิมรี่พ ายในวันนี้ เธอจึงได้ทุ่มทุนอย่างมาก ควั กเงินสดกว่า 3 ล้านบาท ซื้อทองคำแ จก ลูกค้ากว่า 3000 รางวัล

สำหรับคนที่ซื้อของเธอในไ ลฟ์สดนั้น  เอง โดยเธอนั้นได้สุ่มใส่ท องในกล่องพัสดุ

โดยที่ลูกค้าก็ไม่รู้ว่าจ ะได้หรือเปล่านั้นเอง เรี ยกได้ว่ากำไรให้ลูกค้าอย่างแท้จริง

ชี้ทองเหมือนซื้อขนมเลยทีเดียว

สุดย อดมาก

ภาพจากคลิ ป

โพ สต์ดังกล่าว