อาชีพอื่นอย่าเพิ่งน้อยใจ เฟสต่อไป เตรียมช่วย ข้าราชการ ลูกจ้างรัฐ

News

วันที่ 29 ม.ค.64 หรือวันพรุ่งนี้ จะเป็นวันแรกที่ภาครัฐเปิดให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนโครงการ เราชนะ ภายหลังจากที่ครม.มีมติ อนุมัติ เราชนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบระลอกใหม่ โดยแจกเงินเยียวยา 3,500 บาท ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิตามที่กระทรวงการคลังกำหนดคนละ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาทต่อคน สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com

ล่าสุดทางด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงถึงความการปรับ เพิ่มรายละเอียดของโครงการ “เราชนะ” มาตรการเยียวประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ ย้ำว่า โครงการเราชนะให้ 3 กลุ่ม ประมาณ 31.1 ล้านคน ส่วนจะเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิหรือไม่ ขอดูข้อมูลการลงทะเบียนก่อน 1.กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะ ได้รับอัตโนมัติเลย เป็นไปตามกำหนดการวันที่ 5 กุมภาพันธ์

โดยได้รับการโอนเงินเข้าครั้งแรก 2.กลุ่มที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถตรวจสอบสิทธิได้ทาง www.เราชนะ.com ทางคอมพิวเตอร์และ โทรศัพท์มือถือ 3.กลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแอปฯเป๋าตัง ลงทะเบียน 29 ม.ค. – 12 ก.พ.64 และตรวจสอบสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com รับเงินครั้งแรกวันที่ 18 ก.พ.64 และสัปดาห์ต่อไป สัปดาห์ละ1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท

ทั้งนี้ตามแนวทางของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องเยียวยาข้าราชการ ในการดูแลกลุ่มข้าราชการชั้นผู้น้อย ลูกจ้าง มีรายได้น้อย ที่เงินเดือนต่ำกว่าเท่าไหร่ ก็กำลังดู ตรงนี้กำลังดูการเยียวยา แยกออกจากเราชนะ  ซึ่งกลุ่มข้าราชการเหล่านี้มีกฎ กติกาเรื่องการรับเงินเดือนอยู่ จะทำในเฟสต่อเนื่องกัน ขอพิจารณารายละเอียดทำให้ทันในช่วงใกล้เคียงกัน ภายในเดือนมิถุนายน 2564 ทั้งนี้ ขอตรวจสอบจำนวนกับกรมบัญชีกลางก่อน

ทั้งนี้หากกลุ่มที่ 1 และ 2 มาลงทะเบียน ระบบจะแจ้งเตือน ถ้าอยู่กลุ่มแรก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้เงินก่อนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 5 ก.พ.64