เจ้าสัวเร่งเครื่อง ซีพีทุ่ม 1.5 หมื่นล้าน ผลิตวัคซีน cd 19

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวไทยและชาวโซเชียลทั้งประเทสต่างติดตามและออกความคิดเห็น ต้องบอกว่า สิงคโป ยังฟรีเลย

ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ม.ค.64 มีการเปิดเ ผยรายงานของ สำนักข่าวนิกเกอิ เอเชีย รายงานว่า บริษัทซิโนแวค ไลฟ์ ไซแอนซ์ (Sinovac Life Sciences)

ผู้ผลิตวัค ซีน โคโรนาแวค ได้เปิดระดมทุนจากนักลงทุน เพื่อเพิ่มกำลังผลิต วัค ซีน ต้าน CV19 เป็น 2 เท่า

ซึ่งมีการพบข้อมูลบริษัท ซิโน ไบโอฟาร์มมาซูทิเคิ ล ลิมิเตด (Sino Biopharmaceutical Limited)

ในเครือของบริษัท ซีพี ฟาร์มาซูติเคิล กรุ๊ป ได้ลงทุน 515 ล้านดอลลาร์สหรั ฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 1.54 หมื่นล้านบาท ถือหุ้น 15% ของบริษัทซิโนแวค ไลฟ์ ไซแอนซ์ มีรายงานระบุว่า วัค ซีน โ คโรน าแวค

คือวั คซี นที่ ครม.ไ ด้อ นุมัติให้จัดซื้ อจำนวน 2 ล้านโดสในว งเงินรวม 1,228 ล้านบาท โดยจะมีการส่งมอบล็อ ตแรกในเดือน ก.พ. 200,000 โดส

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าวอั มรินทร์ทีวี