เย็นวันนี้ สมุทรสาคร เผยผู้ติดรายใหม่เพิ่มอีก 470 ราย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่ว ย CV-19รายใหม่ โดยพบว่า วันนี้ (4 ม.ค.) เวลา 18.00 น. มีผู้ป่ว ยรายใหม่เพิ่มขึ้น 470 ราย เป็นผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 439 รายเป็นชาวไทย 49 ราย ต่างด้าว 390 ราย ผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลเอง 25 ราย โดยเป็นชาวไทย 25 ราย ต่างด้าว 6 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันยันสะสม 2,871 ราย อยู่ระหว่างรักษา 329 ราย รักษาหาย 158 ราย สังเกตอาการ 1,731 ราย

ติดเพิ่มอีก