เริ่มลงได้แล้ววันนี้ เราชนะ ลงทะเบียนง่ายแค่ 3 ขั้นตอน เช็กเลย

News

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก จากที่ทางด้าน รัฐบาลประกาศมาตรการเยียวย ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ เราชนะ เพื่อช่วยเห ลือบรรเทาประชาชนที่ได้รับผลกระท บจำนวน 31.1 ล้ านคน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินเยียวย า 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นเวล า 2 เดือน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจ น จะได้รับวงเงินช่วยเห ลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ต้องลงทะเบียน

2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวงเงินช่วยเห ลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) แอปพลิเคชันเป๋าตัง

3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เคยลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

วันนี้เราจะมานะนำวีธการลงทะเบียนแบบง่ายๆ พร้อมกับขั้นตอนลงทะเบียน เว็บไซค์ เราชนะ ในวันที่ 29 ม.ค.

1.เข้าเว็บ www. เราชนะ .com

2.ใช้เลขบัตร ปชช. รหัสหลังบัตร วันเดือนปีเกิด เบอร์โทร

3.กรอก OTP รอผล

ส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการ คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ไม่ต้องลงทะเบียน ถ้าลงทะเบียนระบบจะแจ้งว่า ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่