รัฐแจงแล้ว ใครจะได้รับเงินเราชนะกลุ่มแรก วันที่ 5 ก.พ.นี้บ้าง

News

กระแสข่าวยังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วทุกระแหง หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะผ่าน แอป www.ดราชนะ.com ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่าว่าจนถึงขณะนี้วันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 7.6 ล้านคนนั้น

ทั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่ าว มีการแบ่งเป็นหลา ยกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ กลุ่มที่ได้รับสิทธิผ่านโครงการคนละครึ่ง และกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่า สำหรับ กลุ่มที่ได้รับเงิน จากโครงการ เราชนะเป็นกลุ่มแรกคือ กลุ่มผู้ที่ถือบัตรวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ซึ่งรัฐจะมีการโอนเงินให้กับกลุ่มนี้ในวันที่ 5 ก.พ.64 โดยจะให้เป็นรายสัปดาห์ไปจนถึงวันที่ 26 มี.ค.64

โดยกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือนได้รับเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 675 บาทต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ รวมได้รับวงเงินสิทธิเพิ่มเติม 5,400 บาท/คน

กลุ่มที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน ได้รับเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 700 บาทต่อเดือน ต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ รวมได้รับวงเงินสิทธิเพิ่ม5,600 บาทต่อคน