สมุทรสาครวันนี้ ยอดผู้ติดต่อลดลงแล้ว

News

ถือเป็นข่าวดีของชาวสมุทรสาคร เนื่องจากวันนี้ ( 8 ก.พ.64 ) ยอดผู้ติดต่อรายใหม่ลดจำนวนลงแล้ว หลังสมุทรสาครถือเป็นพื้นที่แรกๆ ในไทยที่มีการแพร่กระจายของ CV-19 ไปในวงกว้าง

ซึ่งรายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา จากข้อมูลของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานว่า มีผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 163 ราย โดยพบผู้ติดจากการตรวจค้นหาเชิงรุก 31 ราย จำแนกเป็นคนไทย 6 ราย และคนต่างด้าว 25 ราย ขณะที่พบจากการตรวจในโรงพย าบาลอีก 132 ราย จำแนกเป็นคนไทย 44 ราย และคนต่างด้าว 88 ราย

สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จ.สมุทรสาคร

สำหรับผู้ติดเสะสมทั้งหมดมี จำนวน 15,056 ราย เป็นคนไทย (ทั้งจากการตรวจที่โรงพย าบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 2,381 ราย และคนต่างด้าว (ทั้งจากการตรวจที่โรงพย าบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 12,675 ราย

ส่วนผู้ติดที่เข้ารับการรักษาในโรงพย าบาล ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 482 ราย ต่างด้าว 366 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 5,019 ราย เป็นคนต่างด้าวทั้งหมด ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพย าบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบ CV-19 สามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 9,184 ราย

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 1,754 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 164,186 ราย ผลการตรวจแลป (7 ก.พ.64) จำนวน 2,746 ราย พบติด 31 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 154,070 ราย ยอดสะสมผู้ติดรวมจำนวนทั้งสิ้น 12,938 ราย

อย่างไรก็ตาม ถือเป็นสัญญาณที่ดี ที่จังหวัดสมุทรสาครพบผู้ติดลดลงแล้ว