เปิดใจ ร้านค้าเข้าร่วม เราชนะ เผยสาเหตุขายของแพง

วันที่ 23 ก.พ.2564 ได้สำรวจราคาสินค้าในพื้นที่ จ.นครราชสีมา หลังจากที่รัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับประชาชน ผ่านโครงการ คนละครึ่ง และโครงการ เราชนะ โดยราคาสินค้าที่ตลาดย่าโม ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นตลาดสดขนาดใหญ่มีคนในเขตชุมชนเมือง นิยมมาจับจ่ายซื้ อของ พบว่า ร้านข ายไข่ไก่ที่เข้าร่วม โครงการกับ รั ฐ บาล จะขายไข่ไก่ เบอร์ 0 เฉลี่ยแผงละ 105 บาท

ในขณะที่ร้านค้าบา งร้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ กลับขายสู งกว่า ในราคาแผงละ 115 บาท ซึ่งแม่ค้าบอกว่าขายราคานี้เป็นปกติอยู่ แล้ว ส่วนราคาน้ำมั นพืช จะขายเฉลี่ยอยู่ที่ขวดละ 55 บาท ส่วนร้านที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ จะขายในราคาที่ถูกกว่า

ลูกจ้างร้านขายของชำแห่งหนึ่ง เปิดเผยว่า สินค้าที่นำมาขายจะซื้อมาจากร้านค้าส่งขนาดใหญ่อีกทอดหนึ่ง และซื้อมาในราคาที่สูงกว่าเมื่อก่อน โดยห้างค้าปลีกค้าส่งบางแห่ง สินค้าขาดตลาด ต้องจำกัดจำนวนซื้อ จากเดิมเคยซื้อได้คนละไม่เกิน 6 ลัง แต่ตอนนี้ซื้อได้แค่คนละ 1 ลังเท่านั้น อีกทั้งยังต้องไปต่อคิวเสียเวลาอีก เพราะมีคนมาใช้สิทธิ์ เราชนะ กับ คนละครึ่ง เป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องต่อคิวยาว

ลูกจ้าง กล่าวต่อว่า ประกอบกับอินเตอร์เน็ตมีปัญหา หรือแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ล่ม ก็ยิ่งทำให้ช้าเสียเวลาเพิ่มขึ้นไปอีก แต่โครงการเหล่านี้ของรัฐบาล ก็ช่วยกระตุ้นยอดข ายให้กับทางร้านได้ ถือว่ามีข้อดี แต่ต้องปรับปรุงระบบ และตรวจสอบราคาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม จะได้ไม่เกิดผลกระทบทั้งผู้ซื้อและผู้ข ายรายย่อย

ส่วนราคาข้าวสารเสาไห้ พ บว่า จำนวน 1 กิโลกรัมจะขายอยู่ที่ราคา 20-24 บาท ไม่ได้ปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งแม่ค้าข้าวสาร บอกว่า โครงการช่วยเหลือของรั ฐบาลไม่ได้ส่งผลต่อราคาขายข้าวสารมากนัก เพราะราคาที่ขาย จะขึ้นอยู่กับกลไกตลาดข้าวเป็นหลั ก ซึ่งช่วงนี้ ราคาปรั บลดลง ราคาขายป ลีกต่อกิโล กรัมจึงลดลงด้ วย

ในขณะที่ราคาน้ำตา ลทราย บรรจุถุง 1 กิโลกรัม ยังยืนรา คาอยู่ที่ 23-24 บาท ยังไม่มีการป รับขึ้นมากกว่านี้ แต่แม่ค้าระบุว่า เดิมเคยข ายราคาเฉลี่ยแค่ 18-21 บาทเท่านั้น แต่ปัจจุบันราคาซื้ อแพงกว่าเดิม อยู่ที่กิโลกรัมละ 22 บาท เมื่อนำมาขา ยหน้าร้านจึงบวกราคาเพิ่ม พอให้มีกำไรบ้างนิดหน่อย

อย่างไรก็ตาม ทางร้านค้าก็ได้ชี้แจงแล้ว ที่ราคาสินค้าขึ้น เพราะรับมาแพงกว่าเดิมนั่นเอง