กศน. เปิดสมัครรับราชการ 60 อัตรา ครูผู้สอนคนพิการ ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส เงินเดือน 18,000

ยังคงเป็นอีกข่าวสมัครงานที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมาก หลังจากสำนักงาน กศน.เปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าสมัครคัดเลือกเป็นราชการจำนวนทั้งสิ้น 60 อัตรา โดยตำแหน่งงานที่น่าสนใจ ได้แก่ ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน) ครูผู้สอนคนพิการ เป็นต้น เงินเดือน 18,000 บาท พร้อมรับสวัสดิการมากมาย ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องสอบผ่าน ภาคก. ของ กพ.ก็สามารถยื่นเรื่องสมัครได้ หากคุณสมบัติของท่านตรงตามที่ตำแหน่งนั้น ๆ ต้องการ ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ผู้ที่สนใจเตรียมตัวสำหรับการสอบคัดเลือก ซึ่งรายละเอียดการสมัคร มีไว้ดังนี้

ล่าสุดวันนี้ทาง กศน. ได้เปิดรับสมัครครูผู้สอน สำหรับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน) และ ผู้ที่มีร่างกายไม่สมประกอบ รวมทั้งสิ้น 60 อัตรา โดดยมีค่าตอบแทนให้ 18,000 ต่อเดือน โดยไม่ต้องผ่านภาค ก. ของกพ. ซึ่งถ้าหากท่านใดสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดได้ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน)

อัตราค่าตอบแทน 18000 บาท
ตําแหน่งว่างครั้งแรก จํานวน 9 อัตรา
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีที่ ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง
ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน) ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ณ วันที่ รับสมัคร

ครูผู้สอนคนพิการ

อัตราค่าตอบแทน 18000 บาท
ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 51 อัตรา
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิการศึกษาไม่กว่าปริญญาตรี ที่ ก.พ.หรือ ก.ค.ศ. รับรอง
ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคนพิการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ณ วันที่ รับ

ผู้ประสงค์สมัครสอบต้องสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://nfe.jobthaigov.com ได้
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ