การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครหลายอัตรา พนักงานฝ่ายช่างกล พนักงานฝ่ายการเงินและบัญชี ฯลฯ วุฒิ ม.3-ปวช

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้แก่บุคคลทั่วไปเข้ามาสมัครงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเข้ามาปฎิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็น พนักงานฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ พนักงานฝ่ายช่างกล พนักงานฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นต้น ซึ่งแต่ละตำแหน่งคุณสมบัติการเปิดรับสมัครก็แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ท่านจึงจำเป็นศึกษารายละเอียดการขั้นตอนการสมัครงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ชัดเจน โดยท่านสามารถยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำงานเดินรถไฟแต่ละแห่งที่ระบุไว้ในตำแหน่งงาน พร้อมแล้วไปอ่านรายละเอียด ได้ดังนี้

วันนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง ช่างโยธา , ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ , ฝ่ายช่างกล , ฝ่ายการเงินและบัญชี และตำแหน่งอื่นๆ โดยจำกัดวุฒิ ม.3 และ ปวช. ขึ้นไปหลายอัตรา หลายตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายช่างโยธา

ตำแหน่ง ลูกจ้างเฉพาะงาน
ปฏิบัติงานที่ ตอนพนักงานสถานที่ชุมพร
จำนวน 1 อัตรา
วุฒิการศึกษา จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
ตั้งแต่ วันที่ 5 – 13 พฤษภาคม 2564
ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการงานเดินรถแขวงหาดใหญ่ กองจัดการเดินรถ เขต 5 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตั้ง อาคารสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ชั้น 3 ห้อง 306 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

พนักงานบริการ(คนการสถานี) จำนวน 4 อัตรา
พนักงานคุมประแจฯ จำนวน 3 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ ตอนพนักงานสถานที่ชุมพร
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
ตั้งแต่ วันที่ 5 – 14 พฤษภาคม 2564
ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ทำการงานเดินรถแขวงหาดใหญ่ กองจัดการเดินรถ เขต 5 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 4 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตั้ง อาคารสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ชั้น 3 ห้อง 306 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ฝ่ายช่างกล

ด้านช่างซ่อมบำรุง จำนวน 8 อัตรา
คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอุตสาหกรรม (ช่างยนต์ ช่างกล โรงงาน , ช่างเครื่องมือกล ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทริคนิกส์ , ช่างแมคคา โทรนิคส์)
ด้านช่างซ่อมบำรุง จำนวน 10 อัตรา (แขวง สบค.กท.)
คุณวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

ด้านช่างซ่อมบำรุง

จำนวน 5 อัตรา (แขวง สฟร.กท.)
คุณวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
ปฏิบัติงานที่ กองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ โรงซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ ติดกับ ปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564

ฝ่ายการเงินและบัญชี

พนักงานการบัญชี (เสมียน)
จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาบัญชี หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและบัญชี ตึกบัญชาการชั้น 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย นพวงษ์ (ตรงข้ามโรงเรียน เทพศิรินทร์) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

ตั้งแต่ วันที่ 26 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564

สำหรับผู้ที่สนใจ อยากจะเข้ามาร่วมปฏิบัติงานที่การรถไฟแห่งประเทศได้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.railway.co.th/ContactUs/