หนูน้อย 3-6 ขวบ ได้กลับบ้านแล้ว

เชื่อว่าว่าหลายคนยังคงจำได้ดีสำหรับหนูน้อย กรณีพบครู และเด็ กเล็ก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ติด CV19 รวมทั้งหมด 20 คน ในจำนวนนี้เป็นเด็ กเล็ก อายุ 3-6 ปี ทั้งหมด 16 คน ทำให้ต้องตั้งโรงพย าบาลสนาภายในศูนย์เ ด็กเล็กดังกล่ าว

ล่าสุดข่าวดีมากๆ เพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ได้อัพเดทล่าสุดระบุว่า กอดนี้ที่รอคอย เ ด็กๆ พร้อมด้วยครูพี่เลี้ยง ที่รั กษาตัวที่โรงพย าบาลสนามเ ด็ กเล็กเฉพาะกิจแห่งแรกในประเทศไทย ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ทั้งหมดได้กลับบ้านแล้ว


กลับสู่อ้อมกอดอีกครั้ง


คิดถึงพ่อกับแม่สุดใจ


ยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับ

น้องๆหนูๆหายแล้วกลับบ้าน


กลับบ้านได้ คิดถึงจังเลย

โพสต์ดังกล่าว

ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆด้วยครัวในที่สุดก็หายกลับบ้านกันแล้ว

ขอบคุณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์