กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 25 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการแรงงาน ฯลฯ เงินเดือน 18,000-19,500

อีกหนึ่งข่าวสารงานดีๆ สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานทำ เพราะกรมการจัดหางาน ได้เปิดโอกาสแก่ผู้ว่างงานด้วยการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 25 อัตรา ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการแรงงาน นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย) นักวิชาการแรงงาน (ด้านการออกแบบสื่อ) นักวิชาการแรงงาน (ด้านภาษาอังกฤษ) นักวิชาการเงินและบัญชี นักสถิติ นักทรัพยากรบุคคล และเจ้าพนักงานแรงงาน

โดยมีอัตราเงินเดือนแต่ละตำแหน่งอยู่ที่ 18,000-19,500 บาท ซึ่งกรมการจัดหางานเปิดให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดแต่ละตำแหน่งสามารถสมัครได้ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 สำหรับท่านที่สนใจและอยากทราบรายละเอียดแต่ละตำแหน่งงานเพิ่มเติมก็เลื่อนลงไปดูข้างล่างได้เลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 19,500 บาท

จำนวน 4 อัตรา (ส่วนกลาง และศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก(ราชบุรี))

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

2. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน

เงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 7 อัตรา (ส่วนกลาง, ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ (ลำปาง), ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) และภาคตะวันออก(ระยอง))

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย)

เงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 8 อัตรา (ส่วนกลาง, ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ (ลำปาง) , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) ภาคตะวันออก(ระยอง), ภาคตะวันตก(ราชบุรี) และภาคใต้ (สงขลา))

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 2. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์การวิจัยด้านตลาดแรงงานหรือด้านแรงงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ด้านการออกแบบสื่อ)

เงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 1 อัตรา (ส่วนกลาง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย ทางการออกแบบกราฟิก ทางดิจิตอลอาร์ต ทางคอมพิวเตอร์อาร์ต ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อาร์ต และทางการออกแบบมัลติมีเดีย หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น และทางแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย

5. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ด้านภาษาอังกฤษ)

เงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 1 อัตรา (ส่วนกลาง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษ
 2. สามารถแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

6. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

เงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 1 อัตรา (ส่วนกลาง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทาง เศรษฐศาสตร์

7. ตำแหน่ง นักสถิติ

เงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 1 อัตรา (ส่วนกลาง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอกคณิตศาสตร์และสถิติ สถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และสถิติ การวิจัยดำเนินงาน สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์

8. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

เงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 1 อัตรา (ส่วนกลาง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 2. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน

เงินเดือน 18,000 บาท

จำนวน 1 อัตรา (ส่วนกลาง)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ https://file.job.thai.com/prakad/doe2021061/doe2021061_1