กรมศุลกากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

เอาข่าวดีมาฝาก สำหรับใครที่กำลังว่างงานรีบสมัครเลย วันนี้ทาง กรมศุลกากรได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ที่สำคัญต้องผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2564 หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีงานดีๆทำ อย่าช้า สมัครด่วนจ้า

กรมศุลกากร เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บภาษีศุลกากรทั้งอากรขาเข้า อากรขาออก และค่าธรรมเนียมต่างๆ ในบางกรณีอาจต้องเก็บภาษีแทนกรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต และกระทรวงมหาดไทยให้ด้วย

อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรกับ กรมศุลกากร ต้องไม่พลาด สมัครก่อนได้งานก่อน

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

2. และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป แล้ว

วิธรับสมัคร เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หากสนใจสามารถเข้าไปสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์นี่เลย  http://job.customs.go.th