สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา

ถือว่าเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่ง สำหรับ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 มิถุนายน 2564 หากใครสนใจตำแหน่งไหนสามารถอ่านตำหน่งที่เปิดรับได้ข้างล่างต่อไปนี้ได้เลยค่ะ อยากมีงานดีๆ สวัสดิการมั่นคง ห้ามพลาด

 

กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงาน ราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย ที่หน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา และราชการอื่นๆ ตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์

หากใครที่กำลังว่างงานอยู่ สนใจงานราชการสมัครเลย สำนักงา นปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งที่เปิดรับ 

1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 15 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก  ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 2 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม 2อัตรา, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 3 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี , สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี

สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 4 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 6 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 9 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 14 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร

สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 15 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 16 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

3. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 6 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล

สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 8 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท

กระทรวงพาณิชย์

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์

สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 8 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

สถานที่จัดสอบ กลุ่มจังหวัดที่ 9 ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
หน่วยงานที่จัดจ้างครั้งแรก ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเลขานุการ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หากสนใจให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21-28 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกสมัครที่นี่ https://opsmoc.thaijobjob.com/