ตอนกิ่งมะละกอ ต้นเตี้ยได้ผลผลิตเยอะ

การตอนกิ่งมะละกอ ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์อีกหนึ่งอย่างที่นิยมกัน เพราะการตอนกิ่งเป็รการขยายพันธุ์โดยไม่ต้องใช้เมล็ด การที่ขยายพันธุ์โดนใช้เมล็ดทำให้กลายพันธุ์ได้ถึง 80% ซึ่งทำให้ได้ผลผลิตออกมาไม่เหมือนกับต้นแม่ โดยผิดกับการขยายพันธ์แบบตอนกิ่ง ซึ่งการขยายพันธุ์แบบตอนกิ่งต้นพันธุ์ที่ได้จะออกมาเหมือนกับต้นแม่ทุกประการ และข้อดีของการตอนกิ่งของต้นมะละกอจะทำให้ต้นออกมาเตี้ย เมื่อเวลาเจอลมก็ไม่ค่อยล้มเท่าไร และจะทำให้ได้ผลผลิตเร็ว

 

วัสดุ-อุปกรณ์ ในการตอนกิ่งมะละกอ
1. มีดขนาดเล็ก(คม)
2. เชือกหรือยางที่สามารถมัดได้
3. ถุงพลาสติกขนาด 3×5 นิ้ว
4. ขุยมะพร้าว
5. ดินร่วน
6. ลิ่มไม้เนื้อแข็งไม่ยุ่ยง่ายเมื่อโดยความชื้น หรือจะเป็นอิฐแดงดีให้ได้ขนาดเท่ากับนิ้วก้อย

วิธีการทำการตอนกิ่งมะละกอ
1. การเลือกพันธุ์เป็นส่วนที่สำคัญมาก คัดเลือกต้นพันธุ์ที่จะทำการตอนให้ดี ต้นพันธุ์ต้องมีความสมบูรณ์ทุกอย่าง ตั้งแต่ลักษณะของต้นและลักษณะของผลที่เป็นที่ต้องการของการตลาด รวมถึงการต้านโรคด้วย

2. เมื่อได้ต้นพันธุ์ที่ดีแล้วเราก็ทำการตอนต้นมะละกอต้นพันธุ์ไปปลูกก้อนหลังจากนั้นก็จะเหลือต้นมะละกอทำการตัดต้นให้สูงพอประมาณ ต่อมามะละกอที่ตัดก็จะแตกกิ่งออกมาก 5 ถึง 6 กิ่ง ภายใน 2 เดือนครึ่ง กิ่งจะยาวประมาณ 20 ถึง 25 เซนติเมตร
3. ทำการเฉือนกิ่งพันธุ์ จากข้างล่างไปข้างบนเป็นปากฉลาม จากนั้นใช้ลิ่มไม้เล็กๆขัดไว้ไม่ให้ดนื้อไม้ติดกัน
4. นำดินร่วนและขุยมะพร้าวมาผลสมกันในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 บรรจุลงถุงพลาสติก
5. ทำการผ่าถุงพลาสติกตรงกลาง รดน้ำให้ชุ่มแล้วนำไปวางทับรอยแผลที่เฉือนไว้ มัดถุงด้วยเชือกให้แน่น

6. เฉือนท่อน้ำเลี้ยงห่างจากกิ่งตอนประมาณ 3 ถึง 5 นิ้ว วิธีนี้จะทำให่รากงอกได้เร็วขึ้นไปอีกภายใน 30 ถึง 45 วัน รากจะงอกและเดินมาเต็มถุง ถึงช่วงนี้ก็สามารถนำมะละกอตอนกิ่ง ไปปลูกได้แล้ว

ผลผลิตที่ได้จากการตอนกิ่ง