ปลูกพริกในกระถาง ขายได้รายได้เดือนละเกือบ 50,000 บาท

หลังสถานการณ์ cv  แพร่ระบา ด หลายคนวางมือจากเมืองกรุง มุ่งกลับบ้านเกิด หันมาทำชีพเกษตรกร กันมากขึ้น ไม่ว่าจะปลูกกล้วย ปลูกมะเขือ ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่ เป็นต้น และยังมีอีกอาชีพที่หลายคนคาดไม่ถึงว่าสามารถทำรายได้ให้เป็นกอบเป็นกำ ก็คือ อาชีพปลูกพริกในกระถางขาย

อธิคม ขุนแก้ว เกษตรกร ต.มะกองเหนือ อ.กวนขนุน จ.พัทลุง ในตอนนั้นได้ลาออกจากงาน กลับมาพัฒนาที่ดินที่บ้านเกิดทำการเกษตร ด้วยความต้องการมีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่

บนที่ดิน 3 ไร่ ปลูกปาล์มน้ำมันเป็นพืชหลัก ยกร่องปาล์มขนาดกว้าง 13 เมตร ขุดคูกว้าง 4 เมตร ลึก 3 เมตร ระหว่างแถวปาล์มมีพื้นที่ที่แดดส่องถึง  อธิคมเลือกปลูกพริกโดยวางจากพื้นสูงราว 20 เซนติเมตร ป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ใต้ชั้นปลูกขมิ้น แก้วมังกร รองรับน้ำที่เหลือจากการลดน้ำต้นไม้ในกระถางซึ่งเป็นการบริหารจากการน้ำ และพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งข้อดีของการปลูกพริกในกระถางคือ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ประหยัดน้ำ ปุ๋ย ง่ายต่อการจัดการวัชพืช และอธิคมยังใช้เทคนิคคือตัดยอดเมื่อพริกอายุได้ 2 เดือน ให้แตกทรงพุ่ม 5 เดือน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับปุ๋ยสูตร 18-24-24 ทุก 15 วัน สังเกตุเมื่อพริกให้ผลผลิตลดลง หรืออายุราว 1 ปี ให้เปลี่ยนดินและกระถางให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้ต้นพริกได้ขยายระบบราก ยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้นานหลายปี

ผลผลิตพริกที่ปลูกในกระถาง ในสวนของคุณอธิคม ถือว่าดีมากเลย ราคารับซื้อกิโลกรัมละ 140 บาท เก็บครั้งหนึ่งจะได้ประมาณ 30-40 กิโลกรัม หรือประมาณ 4,000 – 5,000 บาท ถ้าอยากขายยกกระถางก็ได้ราคาดี กระถางละหลายร้อยบาท หรือขายต้นเล็กๆก็ได้ … คุณอธิคม บอกว่า เฉพาะพริกกระถางอย่างเดียวก็สร้างรายได้เกือบๆ 5 หมื่นบาท

อธิคม บอกว่า ปัจจุบันพริกมีราคาดี ทำให้เค้าเลือกที่จะเก็บพริกในกระถางออกจำหน่าย ก่อนที่จะดูแลบำรุงต้นใหม่อีกครั้ง เพื่อจำหน่ายแบบยกกระถางในช่วงที่พริกมีราคาตกต่ำ

และในตอนนี้นอกจากพริกแล้ว อธิคมยังปลูกผัก ผลไม้อื่นๆ กลายเป็นเกษตรกรเต็มตัวและยังรับบรรยาย แบ่งปันความรู้ให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจอีกด้วย