หอยแครง สัตว์เศรษฐกิต เลี้ยงง่าย กำไร 3 เท่าของเงินทุน

หอยแครงเป็นอาหารทะเลที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สามารถประกอบอาหารได้หลายอย่าง มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและโภชนาการ อาชีพ “เลี้ยงหอยแครง” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงได้ดีไม่แพ้อาชีพอื่นๆ หอยแครงเป็นหอยที่มีราคาขายค่อนข้างดี

มีการเลี้ยงหอยแครงกันทั่วประเทศ แต่ในปัจจุบัน มีการเลี้ยงกันมากในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงหอยแครงที่สร้างมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี การเลี้ยงหอยแครงเป็นการดำเนินธุรกิจอย่างง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องดูแลและให้อาหาร จึงสามารถทำกำไรได้ 3-4 เท่าของเงินลงทุน

ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีการเลี้ยงหอยแครงแบบธุรกิจขนาดใหญ่ ในเนื้อที่ประมาณ 200-1,000 ไร่ต่อราย มีแนวกั้นแบ่งเขตของผู้ประกอบการแต่ละราย โดยจะใช้ไม้เสาปักเพื่อบ่งบอกอาณาเขตห่างกันประมาณ 2 เมตรต่อ1 ต้น เพื่อล้อมรอบแปลงหอยแครงซึ่งจะชอบอยู่ในบริเวณน้ำกร่อยตามชายทะเล มีดินโคลนที่ไม่เหลวมากในระดับความลึกประมาณ 3 เมตร

สำหรับลูกหอยแครงที่นำมาเลี้ยงจะใช้หอยแครงขนาดเล็กเท่าเมล็ดถั่วเขียว นำเข้าพันธุ์หอยแครงมาจากประเทศมาเลเซีย ราคาอยู่ที่ 100-200 บาทต่อกิโลกรัม พันธุ์หอยแครงน้ำหนัก 1 กิโลกรัมสามารถเพาะเลี้ยงหอยแครงได้ประมาณ 1 หมื่นตัว ระยะเวลาในการเลี้ยงหอยแครงเพื่อจำหน่ายมี 2 ระยะเวลา คือ หอยแครงที่เลี้ยงได้อายุประมาณ 7-8 เดือน ก็จะถูกย้ายแหล่งเลี้ยงอีกประมาณ 7-8 เดือน จึงจะนำออกมาจำหน่าย ทั้งนี้ในการเลี้ยง หากต้องการได้ผลดีควรเลี้ยงแบบธรรมชาติ

สำหรับตลาดหอยแครงขายได้วันละประมาณ 300 กิโลกรัมถึง 1 ตัน ถ้าเป็นหอยแครงขนาดใหญ่ ส่งราคา 50 -70 บาทต่อกิโลกรัม ถ้าเป็นไซส์ขนาด 300 ตัวต่อกิโลกรัม ราคาส่งอยู่ที่ 40 บาท รายได้จากการเลี้ยงหอยแครงจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับธรรมชาติสภาพแวดล้อมด้วย

เช่น บางปีฟาร์มเลี้ยงหอยแครงมีน้ำจืดไหลลงทะเลมากเกินไป สูญเสียรายได้หลักสิบล้านไปเลยทีเดียว ถ้าปีไหนที่สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเลี้ยง ปัจจุบันปริมาณการเลี้ยงหอยแครงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด การลงทุนใช้เงินประมาณ 6 ล้านบาทต่อปี จะมีรายรับกลับคืนมาประมาณ 10-15 ล้านบาท

นอกจากเลี้ยงไม่ยากแล้ว ยังเป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมากอีกด้วย