เลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์ ไม่ยาก ได้ผลดี มือใหม่ก็ทำได้

หอยขม เป็นอาหารยอดนิยมของคนหลายพื้นที่ เพราะสามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น แกงคั่วหอยขม แกงคั่วหอยขมใบชะพลู  และหอยขมลวกจิ้ม เป็นต้น ซึ่งหอยขมสามารถหาทั่วไปได้ตามท้องนา ในห้วย คูคลอง แต่ปัจจุบันนั้นหาได้ยากขึ้นทุกวันด้วยเหตุหลายปัจจัย เกษตรกรจึงหันมาเลี้ยงหอยขมกันมากขึ้น วันนี้เรามีวิธีการเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์มาฝากกัน มือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นก็ทำได้ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

ซึ่งการเตรียมบ่อในการเลี้ยงหอยขม สำหรับการเตรียมบ่อวงบ่อซีเมนต์ หรือ บ่อปูนแบบก่อสีเหลี่ยมนั้น ในการเตรียมบ่อใหม่ นั้นควรทำการฆ่าเชื้อและกลิ่นของปูนก่อน เหมือนกันกับการเตรียมบ่อ สำหรับ เลี้ยงกุ้งฝอย หรือ เลี้ยงปูนา ให้นำบ่อซีเมนต์มาวางในพื้นที่จะเลี้ยง เรียงต่อกันตามความเหมาะสมของแต่ล่ะพื้นที่ จากนั้นในแต่ล่ะบ่อปูนให้ทำการต่อท่อระบายน้ำทิ้งไว้ทางด้านล่าง เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการระบบน้ำ แล้ว ฉาบปิดพื้นด้วยปูน ตามความเหมาะสมให้ลาดเเอียงไปทางท่อระบายน้ำเล็กน้อย

เมื่อเตรียมบ่อปูนเรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนทำการล้างบ่อด้วยการใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณ ครึ่งบ่อแล้วนำต้นกล้วยลงไปแช่ทิ้งไว้ 7-14 วัน เพื่อเป็นการปรับสมดุลของบ่อ และล้าง สารเคมีตกค้างในบ่อปูนออกไป ให้ทำเหมือนกันทุกบ่อ เมื่อแช่บ่อจนบ่อหมดกลิ่นแล้วก็ทำการล้างบ่อปูนให้สะอาด และบ่อที่ซื้อมานั้นควรทำท่อน้ำล้นไว้ด้วย จะดีมาก เพื่อกันไม่ให้น้ำล้น เวลาที่ฝนตก ซึ่งอาจจะทำให้หอยไต่หนีได้

หลังจากทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วให้ใส่ดินร่วนปนทราย รองก้นบ่อเล็กน้อยแล้วเติม น้ำประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ หาพืชน้ำมาปลูกในบ่อเช่น ต้นผักตบ หรือ พืชน้ำตามท้องถิ่นที่หาได้ พร้อมทั้ง ใส่พืชน้ำกิ่งไม้,ก้านมะพร้าว ให้เขาได้เกาะและดูดกินอาหาร สำหรับผักตบชวาก่อนนำลงในบ่อก็ควรแช่ด่างทับเพื่อฆ่าเชื้ อโร ค  และควรใส่ทุกอย่างเตรียมก่อนปล่อยหอยขมลงปล่อยประมาณ 7-10 วัน  ปริมาณในการปล่อยหอยขมลงในบ่อกลม หอยขมพ่อแม่พันธุ์ประมาณ 1.5 -2 กิโลกรัม ซึ่งจะมาหอยขมประมาณ 60-100 ตัว ต่อวงบ่อซีเมนต์

พ่อแม่พันธุ์หอยขมที่ใช้เลี้ยงมีอายุตั้งแต่ 3 เดือน ควรเลือกพ่อแม่หอยที่มีขนาดใหญ่ น้้าหนักตั้งแต่ 60-100 ตัว ต่อกิโลกรัม หอยขมจะมี 2 เพศ ในตัวเดียวกัน มีการผสมพันธุ์ได้ด้วยตัวของมันเอง เมื่ออายุได้ 60 วัน ออกลูกเป็นตัวครั้งละประมาณ 40-50 ตัว

อาหารที่ใช้เลี้ยง เป็นอาหารปลาดุกเล็กโปรตีนก็ประมาณ 40% มาผสมกับข้าวเหนียวนึ่งสุก (ซื้อมา 10 บาท) ตำให้ละเอียด ปั้นเป็นลูกเล็กขนาดเท่าหัวแม่มือ ให้บ่อละ 5 ลูก สัปดาห์ให้อาหาร 2 ครั้ง ในบ่อเลี้ยงใส่ผักตบชวาหรือใส่ใบไม้แห้งลงไปเพื่อเป็นอาหารอีกทางหนึ่งด้วย

ระยะเวลาการเลี้ยงประมาณ 2 เดือน ได้เริ่มจับขาย แต่ต้องทยอยจับ เพราะหอยขมโตไม่เท่ากัน และ มีหลายขนาด ควรเลือกหอยที่โตเต็มที่ก่อน ส่วนตัวเล็กยังคงต้องเลี้ยงต่ออีกระยะหนึ่งจึงจะจับขายได้ ครั้ง หนึ่งจะจับขายประมาณ 30-50 กิโลกรัม ราคาขายจะอยู่ที่ 50-60 บาท นับได้ว่าเป็นรายได้ดีเลยทีเดียว

ที่มาข้อมูล สาระเกษตร