ปตท. บางจาก ประกาศราคาน้ำมัน 29 พ.ย. 64

คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วันที่ 28 พ.ย. 64 มีรายงานว่า บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ประกาศปรับลดราคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์และดีเซลทุกชนิด 60 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลด 40 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น. วันที่ 29 พ.ย. 64

สำหรับราคาใหม่มีดังนี้

GSH95S EVO อยู่ที่ 30.45 บ าท/ลิตร

GSH91S EVO อยู่ที่ 30.18 บ าท/ลิตร

GSH E20S EVO อยู่ที่ 28.94 บ าท/ลิตร

GSH E85S EVO อยู่ที่ 23.29 บ าท/ลิตร

Hi Diesel B20S อยู่ที่ 27.99 บ าท/ลิตร

Hi Diesel S B10 อยู่ที่ 28.09 บ าท/ลิตร

Hi Diesel S B7 อยู่ที่ 28.24 บ าท/ลิตร

Hi Premium Diesel S B7 อยู่ที่ 34.26 บ าท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาดังกล่ าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.