เคล็ดไม่ลับ ทำคอนโดกระเทียม ฉบับคนมีพื้นที่จำกัด ปลอดสารเคมีแถมขั้นตอนน้อย แค่ใช้ขวดพลาสติก

Farming

เกษตรกรยุคใหม่ปรับปรุงการปลูกพืชผักให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นตามยุคสมัย โดยเฉพาะวิธีการปลูกกระเทียมแบบใหม่ ที่วันนี้ทีมงานจะขอพาไปชมการปลูกกระเทียมในขวดพลาสติกธรรมดาๆ แต่ให้ผลดี ยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด แถมยังเป็นกระเทียมที่ปลอดสารเคมีอีกด้วยจ้า รวมทั้งขั้นตอนไม่ยุ่งยากมีดังนี้

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. กระเทียม 2-3 หัว (1 หัว สามารถแบ่งออกมาได้หลายกลีบ)

2. ขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว

3. สว่าน สำหรับเจาะรูขวด

ขั้นตอนในการปลูกคอนโดกระเทียม

1. เริ่มแรกให้นำขวดพลาสติกเก่าไม่ใช้แล้วมาเจาะรู ไว้สำหรับปักประเทียม และให้กระเทียมเจริญเติบโตได้ ตามตัวอย่างภาพ

2. เตรียมกลีบกระเทียม โดยให้แกะกระเทียมไว้เป็นกลีบๆ ซึ่งกระเทียม 1 หัว สามารถใช้ขยาย พั น ธุ์ ได้ 5-7 หัวเลยทีเดียว

3. ให้นำกระเทียมเป็นกลีบๆนำไปห่อในสำลี หรือผ้าที่ชุบน้ำ แล้วนำไปใส่ไว้ในภาชนะปิด ทิ้งไว้ 5-7 วัน เมื่อครบกำหนด จะสังเกตเห็นรากเริ่มงอก ซึ่งสามารถนำไปปลูกได้แล้ว

4. สำหรับขวดน้ำที่เจาะรูเตรียมไว้แล้ว ให้ใส่ดินลงไปในขวดจนเต็ม จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม แล้วนำกระเทียมที่รากงอกแล้วมาปักตามรูขวด โดยเอาด้านที่มีรากลงดินและด้านที่มีหน่อยื่นออกมาไว้ตรงรู ขั้นตอนนี้ควรทำอย่างเบามือ เพราะรากอาจจะหักได้

5. ในช่วงแรก ให้รดน้ำทุกวัน เพื่อให้ดินมีความชุ่ม โดยสามารถสังเกตได้จากสีของดิน หากดินชุ่มน้ำจะมีสีที่เข้ม

6. เมื่อเริ่มมีใบงอก ก็ให้นำคอนโดกระเทียมไปตั้งไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องรำไร เพื่อที่กระเทียมจะสามารถสังเคราะห์แสงได้ และจะเป็นการช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชด้วย

วิธีเก็บเกี่ยวกระเทียม
ช่วงการเก็บเกี่ยวนั้นขึ้นอยู่กับ พั น ธุ์ ที่ใช้ปลูก แต่โดยส่วนใหญ่ พั น ธุ์ เบาจะใช้เวลา 75-90 วัน ส่วน พั น ธุ์ กลาง จะใช้เวลา 90-120 วัน และ พั น ธุ์ หนักจะใช้เวลาประมาณ 150 วันขึ้นไป

วิธีการเก็บ ให้ดูที่ใบจะเริ่มแห้ง และมีก้านดอกชูขึ้น แสดงว่าหัวกระเทียมแก่เต็มที่แล้ว ควรเก็บก่อนที่จะแก่เกินไป แล้วกลีบจะร่วงออกจากกัน ทำให้ไม่ได้กระเทียมที่มีคุณภาพ

เคล็ดลับในการปลูกกระเทียม

สำหรับเวลาที่เหมาะสมในการปลูก คือช่วง เดือนตุลาคมจนไปสิ้นสุดในเดือนมีนาคม จะดีที่สุดสำหรับกระเทียม

กระเทียมจะโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีดินร่วนซุย และมีความชื้นในดินที่สูง เพราะจะมีผลสำหรับการเจริญเติบโตในระยะแรก แต่ในช่วงเก็บเกี่ยว จะชอบดินที่มีความแห้งและอากาศเย็น รวมถึงต้องการแสงแดดตลอดวัน