เคล็ดไม่ลับ เผยวิธีตอนกิ่งผักหวานป่า ตอนแบบนี้ติดรากเร็ว

วิถีเกษตรวันนี้จะขอนำทุกท่านไปดูวิธีการตอนกิ่งผักหวานป่าถือว่าเป็นผักพื้นบ้านที่หลายภาคนิยมรับประทานกันมากไม่ว่าจะเป็นผักจิ้มลวกนึ่งแต่ถ้าว่ามีขายเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นจึงส่งผลให้ราคาผักหวานป่ามีราคาค่อนข้างสูงอีกประการหนึ่งคือขยายพันธุ์ได้ยากและเติบโตช้าวันนี้จะพาไปชมเทคนิคกันตอนกิ่งผักหวานป่าที่เกษตรกรมักนิยมทำเนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์รากงอกสูงกว่าวิธีอื่นนั่นเอง

การตอนกิ่งผักหวานป่า

การตอนกิ่งผักหวานป่านิยมทำกันช่วงฤดูฝน เดือนกรกฎาคม-กันยายน จัดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่

สุด มีวิธีการดังนี้

1. การเลือกกิ่ง เลือกกิ่งตอนที่มีอายุ 1 ปี เป็นกิ่งสมบูรณ์ ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กิ่งตั้งแต่ 0.7 ซม. ขึ้นไป มักใช้กิ่งตั้งตรง เช่น กิ่งกระโดง มากกว่ากิ่งที่อยู่ในแนวนอน เพราะมีการเกิด
รากดีกว่า

กิ่งที่เหมาะสมสำหรับการตอน

2. การควั่นกิ่ง เพื่อให้เกิดการสะสมอาหาร บริเวณตอนบนของรอยควั่น ความยาวแผลที่ควั่นกิ่ง
ประมาณ 1 นิ้ว จากนั้นใช้คีมบิดเปลือกไม้ออก ขูดเนื้อเยื่อออกให้หมด

3. การใช้สารเร่งราก นำเซราดิก (IBA ความ เข้มข้น 3,000 ppm) ละลายด้วยน้ำ ใช้พู่กันทาบริเวณ
รอยแผลด้านบน ทิ้งให้แห้งพอหมาดๆ

4. การหุ้มกิ่งตอน ใช้ขุยมะพร้าวที่ยังไม่ได้ปั่นเส้นใยออก หรือใช้กาบมะพร้าวแช่น้ำทุบให้ยุ่ย เป็นตุ้ม
ตอนขนาดประมาณ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว หากใช้ขุยมะพร้าวร่อนเมื่อแกะถุงออก ขุยมะพร้าวจะแตกออกจากกัน ซี่งระบบรากผักหวานป่าเป็นระบบรากเดี่ยว ไม่มีรากฝอยอาจทำให้อัตราการรอดตายต่ำลง

5. การดูแลรักษากิ่งตอนขณะออกราก ต้องรักษาความชื้นให้เหมาะสม ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งต้องมี


การตอนกิ่งผักหวานป่า


การตอนกิ่งผักหวานป่า

การให้น้ำตุ้มตอนเพิ่มขึ้น หลังจากตอนประมาณ 2-3เดือน ตัดกิ่งตอนลงถุง

และดูแลรักษาในโรงเรือนเพาะชำประมาณ 1-2 เดือน แล้วจึงนำไปปลูกลงแปลง