เปิดเทคนิคชาวบ้าน เด็ดกลีบดอกฝรั่ง ให้ผลใหญ่เร็ว ลูกงามไร้โรค

เพื่อนๆชาวเกษตรคงจะทราบดีอยู่ว่า การห่อผลฝรั่งนั้น เพื่อให้มีผิวเนียนงามตาน่าทาน และยังช่วยป้องกันแมลงศัตรูของไม้ผล อาทิ แมลงวันทอง แมลงวันผลไม้ รวมทั้งผลไม้อื่นๆที่มีลักษณะบางหรือนิ่ม อย่างมะม่วง ชมพู่ และกระท้อน เป็นต้น ก็มักจะเอากระดาษมาห่อไว้ เนื่องจากเลี่ยงไม่ได้นั่นเอง

สำนักงานเกษตรอำเภอพังโคน จ.สกลนคร จึงได้ทำการวิจัย-ทดลอง จนค้นพบวิธีการที่จะช่วยย่นระยะเวลาในการพัฒนาผลของฝรั่งที่ห่อให้โตเร็วขึ้น

หรือขยายขนาดได้ใหญ่ขึ้นภายในระยะเวลาไม่นาน ด้วยเทคนิคการเด็ดกลีบดอกที่อยู่ภายใต้ผลออกก่อนห่อ ซึ่งนอกจากจะทำให้ผลใหญ่เร็วขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยลดแหล่งสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืชได้ด้วยวิธีการทำ ดังนี้

วิธีการ
1 คัดเลือกขนาดของผลฝรั่งที่จะห่อ : ให้คัดเลือกขนาดของผลฝรั่งที่มีขนาดเท่าผลมะนาว
2 ตัดแต่งผลฝรั่ง : ให้ตัดแต่งออกเหลือเพียง 1 ผล/ช่อ

3 ก่อนจะห่อผลฝรั่ง : ให้แกะกลีบดอกที่ติดอยู่ด้านล่างของผลออกให้หมด เพราะการแกะกลีบดอกออก จะทำให้ผลฝรั่งโตเร็วและไม่เป็นแหล่งสะสมของโรค
4 กระดาษที่ใช้ห่อผลฝรั่ง : ควรเป็นกระดาษที่มีสี เช่น กระดาษจากสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง หรือ กระดาษที่ใช้โฆษณาของห้างสรรพสินค้า

5 การห่อผล : ให้ใช้กระดาษห่อก่อน แล้วใช้ถุงพลาสติกชนิดมีหูห่ออีกครั้งหนึ่ง สำหรับถุงพลาสติกให้ ตัดมุมถุงด้านล่างทั้งสองด้าน และตรงก้นถุงอีก 2 รอบ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผลฝรั่งโตเร็วกว่าการห่อแบบไม่เอากลีบดอกออก
ป้องกันโรคแมลงที่สะสมอยู่ในกลีบดอกของผล

ลดต้นทุนในการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช
นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ได้อีกรอบ