กองสลาก เตรียมให้ของขวัญคนไทย โครงการสลาก 80 บาท

ไม่รู้จะเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยหรือไม่ โดยในวันนี้ (23 ธ.ค.2564) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้กับประชาชนนั้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง

ได้จัดทำของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2565 ให้แก่ประชาชนคนไทย โดยได้ดำเนิน โครงการสลาก 80 เพื่อขยายจุดจำหน่ายและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ ลอตเตอรี โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการไว้ 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ขยายในเชิงลึกในเขตกรุงเทพมหานครและ จ.นนทบุรี เพิ่มเติม 34 จุดจำหน่าย (จากบัญชีสำรอง ปี 2564) รวมกับของเดิมเป็น 74 จุดจำหน่าย โดยจะเริ่มจำหน่ายสลากรอบแรกในวันที่ 17 ม.ค.2565 เป็นต้นไป

ระยะที่ 2 ขยายจุดจำหน่ายในเชิงกว้าง โดยเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายขยายทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนไม่เกิน 1,000 จุดจำหน่าย โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2564 – 24 ม.ค.2565

สำหรับผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์แต่ไม่ได้รับการคัดเลือกจะถูกกำหนดให้เป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก 80 โดยมีระยะเวลาในการขึ้นบัญชีสำรอง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีประกาศของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

กรณีที่ตัวแทนจำหน่ายโครงการสลาก 80 รายใดสละสิทธิ์ หรือถูกตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีสำรองลำดับถัดไปของจังหวัดนั้นขึ้นมาทดแทน เพื่อให้จำนวนของจุดจำหน่ายโครงการสลาก 80 ครบถ้วนตามจำนวนที่กำหนด

ทั้งนี้ จุดจำหน่ายโครงการสลาก 80 จะเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน พ.ค.2565 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดจุดจำหน่ายได้จากแอปพลิเคชัน GLO Lottery ในช่องค้นหาจุดจำหน่าย GLO Official Sellers

โฆษกรัฐบาล ระบุอีกว่า กระทรวงการคลังยังได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ อีกหลายโครงการตามนโยบายของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาล อาทิ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขยายระยะเวลามาตรการลดหย่อนหนี้

จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 โครงการกรมธรรม์ประกันภัยปีใหม่อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาประกันภัย

ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค.2564 – 25 ก.พ.2565 ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน เบี้ยประกันภัย 10 บาท รวมทั้งโครงการช้อปดีมีคืน ปี 2565 ที่เริ่ม 1 ม.ค. – 15 ก.พ.2565 และโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ในเดือน มี.ค. – เม.ย.2565

อย่างไรก็ตาม สำนักงานสลากฯ มอบของขวัญปีใหม่ ผุด โครงการสลาก 80 เริ่มขายรอบแรก 17 ม.ค.65