ด่วน ศูนย์วิจัยคลินิก ศิริราชเผย ภูมิหลังฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม 3

เป็นที่น่าติดตาม เมื่อศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพย าบาล รายงานผลการวิจัยครั้งล่าสุด ถึงการศึกษาภูมิคุ้มกัน หลังฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม 3 จากผู้ที่ฉีดวัคซีนcv-19ด้วยด้วย Sinovac 2 เข็ม หรือ AstraZeneca 2 เข็ม

ซึ่งการศึกษานี้ได้วัดระดับภูมิต้านทานต่อโปรตีนหนาม และภูมิต้านทานในการกำจัดสายพันธุ์เดลต้า รวมทั้งอาการข้างเคียงในอาสาสมัคร ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 หลังจากได้รับวัคซีนมาแล้ว 2-3 เดือน ผลการศึกษาเปรียบเทียบวัคซีนที่ใช้ฉีดกระตุ้น (เข็มที่ 3) ดังนี้

วัคซีน Sinovac เป็น priming vaccine หรือวัคซีนเริ่มต้นที่ดี เมื่อฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย AstraZeneca หรือ Pfizer ก็ให้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงมาก

สำหรับวัคซีน Pfizer ใช้เพียงครึ่งโดส ก็ได้ภูมิคุ้มกันในระดับที่ใกล้เคียงกับการใช้วัคซีนเต็มโดส แนะนำให้ฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ด้วย AstraZeneca หรือ Pfizer เท่านั้น

วัคซีน AstraZeneca ควรฉีดเข็มที่ 3 กระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer เท่านั้น โดยอาจใช้เพียงครึ่งโดสก็ให้ผลภูมิคุ้มกันใกล้เคียงกับการใช้วัคซีนเต็มโดส

ขอบคุณ โรงบาลศิริราช