นายกรัฐมนตรี ตอบข่าวลือ เตรียมล็อกดาวน์ประเทศ

ได้รับการพูดถึงในขณะนี้ หลังจากที่ cv-19โอไมครอน กำลังแพร่อย่างน่ากั งวลในประเทศไทย ซึ่งผู้ติดโอมิครอนในไทยมีรายงานยืนยันแล้วว่า ยอดติดโอไมครอนล่ าสุดในไทยรวมทั้งสิน 205 ราย ซึ่งก่อนหน้านี้ทำให้ประชาชนคอยติดตามข่าวสารและลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อว่า จะล็อกดาวน์ประเทศไทยหรือไม่

เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่ าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กล าโหม ตอบคำถามถึงความชัดเจนในการจัดงานเคานต์ดาวน์ปีใหม่ 2020 ว่า เขาชี้แจงแล้วไม่ใช่หรือเอาข้อมูลที่ถูกต้องมาชี้แจงแล้ว

ซึ่งทั้งหมด การจัดกิจกรรมจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการ Covid Free Setting จะต้องมีการฉีดวั คซีน ซึ่งการขอจัดงานไว้ที่จำนวนคนเท่าไหร่ ก็ต้องเท่านั้น จะไปขายบัตรหน้างานเพิ่มเติมอีกไม่ได้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุต่อไป โดยเป็นมาตรการเข้มงวดที่นายกฯ สั่งอย่างเคร่งครัด ถ้าอย ากได้อะไรก็ต้องช่วยกันทำ เข้าใจหรือไม่ รัฐบาลมีหน้าที่ออกกรอบนโยบายแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว ถ้าทุกคนไม่ช่วยกัน จะทำอะไรไม่ได้ทุกเรื่อง

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ระบุต่อไปอีกว่า สถานการณ์ โอมิครอน วันนี้ก็ชี้แจงแล้วว่าไม่ สามารถรักษาได้ หากตรวจพบเข้าสู่การรักษาพย าบาล

แต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป ต้องแยกกันให้ออก ไม่เช่นนั้นก็จะตื่นตระหนกกันไปหมด รัฐบาลได้พย าย ามเต็มที่

จะเห็นได้ว่าเรามีการเตรียมรับสถานการณ์ โอมิครอน มาก่อนหน้านี้แล้ว และนายกฯ ก็ได้ข่าวมาก่อนแล้ว ที่มีการแพร่ตรงโน้นตรงนี้

นายกฯ จึงได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุข ศบค.หามาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนประเทศของเรา

เวล านี้ย ากลำบ าก ประชาชนขาดแคลนรายได้ ทุกคนก็ต้องร่วมมือกัน ถ้าอย ากได้ก็ต้องช่วยกันทำ” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ย้ำอีกครั้ง