พบคลัสเตอร์ใหม่ 76 ราย สั่งปิดหมู่บ้าน ห้ามเข้าพื้นที่

คนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก วันที่ 8 ธ.ค.2564 ส.ต.ท.กุลบล พลวัน หัวหน้าอุทย านแห่งชาติภูหินร่องกล้า เปิดเผยว่า ขณะนี้ เรื่องคลัสเตอร์บ้านใหม่ร่องกล้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งที่อยู่ในพื้นที่อุทย านฯ ห่างจากที่ทำการอุทย านฯ ประมาณ 7 – 8 กม. ที่มีผู้ติด CV-19 เป็นจำนวนมากถึง 76 รายแล้ว

เมื่อวานนี้ได้ทำการเรียกประชุมร่วมกับสาธารณสุขอำเภอนครไทย ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ประกอบการที่อยู่ในหมู่บ้าน เพื่อวางมาตรการและหาทางออกร่วมกัน โดยได้ให้ทางผู้นำหมู่บ้านร่วมกับอาสาสมัครหมู่บ้าน ทำการปิดหมู่บ้านเป็นเวล า 14 วัน

เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 – 24 ธ.ค.64 ห้ามไม่ให้มีการเข้า-ออกหมู่บ้าน เพื่อต้องการป้องกันการแพร่ไปยังพื้นที่อื่น และในวันนี้ทางสาธารณสุขอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจคัดกรองเชิงรุกในหมู่บ้านอีก 1 รอบ เนื่องจากมีระยะเวล าฟักตัวของ CV-19 อยู่ และต้องรอผลการตรวจในวันนี้ว่าจะพบผู้ติดเพิ่มเติมหรือไม่

ส.ต.ท.กุลบล หัวหน้าอุทย านแห่งชาติภูหินร่องกล้า กล่ าวต่อว่า ขอยืนยันว่า ตอนนี้ทางอุทย านแห่งชาติภูหินร่องกล้า ยังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ โดยยึดมาตรการตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้อย่างเคร่งครัด

นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางขึ้นมาเที่ยวที่อุทย านฯ ที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า และตามจุดต่างๆ ภายในอุทย านฯ ได้ตามปกติ ยกเว้นเพียงห้ามเข้าตัวหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ร่องกล้า เป็นเวล า 14 วัน คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 24 ธ.ค.64 หลังจากนั้นคงต้องรอดูสถานการณ์อีกที

หัวหน้าอุทย านแห่งชาติภูหินร่องกล้า กล่ าวอีกว่า สำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่ต้องการเดินทางเข้าตัวอุทย านแห่งชาติภูหินร่องกล้า ต้องได้รับวั คซีนมาแล้ว 2 รอบ แสดงผลการรับวั คซีนต่อเจ้าหน้าที่ด่าน หากได้รับวั คซีน 1 รอบต้อง เตรียมชุดตรวจ ATK มาตรวจต่อหน้าเจ้าหน้าที่

หากผลเป็นลบสามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวภายในอุทย านฯ ได้ หากไม่ได้รับวั คซีนมาเลย ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าอุทย านฯ ส่วนเจ้าหน้าที่อุทย านฯ ทุกคนได้รับวั คซีนมาแล้วจำนวน 2 รอบนักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวล ก็เป็นมาตรการทั่วไปของกรมฯ

ส่วนที่หล ายคนกังวลใจเนื่องจากหมู่บ้าน บ้านใหม่ร่องกล้าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางขึ้นไปชมความสวยงามของดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย บนภูลมโล ทางอุทย านขอแจ้งให้ทราบว่า อย่างแรกตอนนี้ต้นนางพญาเสือโคร่งบนภูลมโลอยู่ในช่วงสลัดใบทิ้ง ยังไม่แตกช่อออกดอก คาดว่าระยะการบานของดอกนางพญาเสือโคร่งน่าจะอยู่ในช่วงปีใหม่ไปแล้ว

ส.ต.ท.กุลบล กล่ าวถึงมาตรการที่อุทย านฯ วางไว้ว่า หากในช่วงนั้นยังเกิดการแพร่กระจายของ CV-19 ในตัวหมู่บ้านอยู่ เราจะไม่ให้นักท่องเที่ยวแวะที่ตัวหมู่บ้านเลย คือให้นักท่องเที่ยวจอดรถที่ตัวอุทย านฯ และขึ้นรถของรถนำเที่ยวที่ตัวอุทย านฯ เท่านั้น

และเดินทางขึ้นไปบนภูลมโลโดยไม่แวะตัวหมู่บ้าน และผู้ขับขี่รถนำเที่ยวก็ต้องปฏิบัติตนเหมือนนักท่องเที่ยว คือ ต้องสวมแมสก์ ล้างมือ และต้องทำการรับวั คซีนครบ 2 รอบแล้วเท่านั้น และจากผลการประชุมร่วมกันกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้ประกอบการ และสาธารณสุขอำเภอนครไทย

เมื่อวานนี้ทุกคนให้ความร่วมมือดี โดยจะใช้เวล า 14 วันที่ทำการปิดหมู่บ้านนี้ เร่งควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19 ในหมู่บ้านให้ได้ พร้อมกับกำชับการห้ามเดินทางเข้า-ออกหมู่บ้าน อย่างเข้มงวด เพื่อที่เมื่อถึงเวล าซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่น คือช่วงดอกนางพญาเสือโคร่งบาน หมู่บ้านจะปลอดโ CV-19 และสามารถกลับมาเปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวได้เหมือนทุกปี

ด้าน นายแ พทย์ดนัย สังข์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพย าบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย กล่ าวว่า ยอดผู้ติด CV-19 ซึ่งเป็นคลัสเตอร์บ้านใหม่ร่องกล้า นอนรักษาตัวอยู่ในโรงพย าบาลจำนวน 52 ราย

และทีมแพ ทย์กำลังเดินทางไปรับผู้ติดเพิ่มที่บ้านใหม่ร่องกล้าอีก 24 ราย รวมคลัสเตอร์บ้านใหม่ร่องกล้า ตอนนี้อยู่ที่ 76 ราย ในกลุ่มนี้มีผู้ป่วยอาการแรง 3 รายที่ให้ออกซิเจน และวันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำการคัดกรองเชิงรุกตรวจทุกคนในหมู่บ้านอีกรอบ เพื่อค้นหาว่ามีผู้ติดเพิ่มอีกหรือไม่ เร่งควบคุมผู้ติดให้ได้ก่อนปีใหม่ ส่วนมาตรการฝ่ายปกครองขณะนี้ได้มีคำสั่งปิดหมู่บ้าน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19