มาแล้ววิธีลงทะเบียนรับ 5,000 ประกันสังคม ม.40 ใครได้บ้างเช็กเลย

เตรียมเฮ จากกรณี ประกันสังคม เยียวย าคนกลางคืน 5,000 บาท โดยมีเงื่อนไขจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
สำหรับช่องทางการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 มีดังต่อไปนี้


– เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
– ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา
– Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
– เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ

– สายด่วนประกันสังคม 1506
– เว็บไซต์ www.sso.go.th
โดยวิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th
เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40
กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40


– เลขประจำตัวประชาชน
– เลขหลังบัตรประชาชน
– คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล
– วัน/เดือน/ปีเกิด
– อีเมล์ (ถ้ามี)
กดตรวจสอบ
กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

กรอกกลุ่มอาชีพ รายได้ต่อเดือน, สภาพ
เลือกจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก) เลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน
ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่?

กด ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง แล้วกด ยืนยัน
หากผ่านทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จ


อย่างไรก็ตาม ประกันสังคม ม.40 กลุ่มคนทำงานเกี่ยวกับสถานบันเทิงภาคกลางคืน รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ทำตามขั้นตอนกันได้เลยค่ะ