ศบค. เห็นชอบปรับระดับสีทั่วประเทศ เริ่ม 16 ธ.ค. 64

ประชาชนติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง เมื่อเวล า 12.00 น. วันที่ 13 ธ.ค. 2564 นายแ พทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. แถลงข่าวหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบปรับระดับสีทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 2564 เป็นต้นไป โดยคงไว้เพียงพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) โดยไม่มีสีแดงแล้ว

จากเดิมพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 23 จังหวัด ปรับออกทั้งหมด พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) เดิม 23 จังหวัด ปรับเพิ่มเป็น 39 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) จาก 24 จังหวัด เพิ่มเป็น 30 จังหวัด และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) ปรับเพิ่มอีก 1 จังหวัดเป็น 8 จังหวัด แบ่งเป็นดังนี้

พื้นที่ควบคุม 39 จังหวัด (สีส้ม)

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดจันทบุรี

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดชุมพร

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตราด

จังหวัดตาก

จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดยะล า

จังหวัดระนอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำพูน

จังหวัดสตูล

จังหวัดสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสงขล า

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 30 จังหวัด (สีเหลือง)

จังหวัดกาพสินธุ์

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดน่าน

จังหวัดบีงกาฬ

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพะเย า

จังหวัดแพร่

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดยโสธร

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดเลย

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอำนาจเจริญ

พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 8 จังหวัด (สีฟ้า) ใช้มาตรการเช่นเดียวกับพื้นที่เฝ้าระวัง

กรุงเทพมหานคร

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดพังงา

จังหวัดภูเก็ต

(จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่ 18 จังหวัด)

ทั้งนี้ โฆษก ศบค. ยังขอบคุณประชาชนที่ทำให้สถานการณ์ติด CV-19 แนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล าโหม บอกว่าต้องช่วยกันให้สามาจัดงานปีใหม่ได้

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ศบค. ปรับระดับสีจังหวัดทั่วประเทศ เหลือแค่ ส้ม-เหลือง-ฟ้า ไม่มีพื้นที่สีแดงแล้ว เริ่มตั้งแต่ 16 ธ.ค. นี้ เป็นสัญญาณดีก่อนปีใหม่